Stationslægerne
En løsning fra
FAQ


Afhængighedskabende medicin

Efter krav fra Sundhedsstyrelsen vil klinikken fra d. 01.09.22 ikke længere forny recepter på afhængighedsskabende medicin over telefonen eller per e-mail, se nedenstående link til Sundhedstyrelsen. Du skal bestille en tid i klinikken mhp. dette. Der henvises iøvrigt til nendenstående lovtekst. 

Sovemedicin samt morfika mister deres effekt over tid og der skal oftes mere og mere til for at opnå samme effekt, mens bivirkningerne blot øges med dosis. 

 

Alle har glæde af at aftrappe, også selvom du har taget medicinen i årevis. Aftrapningen bør strække sig over en lang periode. Du skal sammen med din læge/sygeplejerske lave en aftrapningsplan og møde efter aftale mhp. udstedelse af ny recept samt snak om hvordan det går. 

 

Sundhedstyrelsens hjemmeside

 

Medicinrådgivningens hjemmeside

 

Lovgivningen omkring bestilling af vanedannende medicin.

 

 

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler,vejledning nr.9009 af 27. december 2013.

Ifølge § 17 i autorisationsloven er læger og tandlæger under udøvelsen af deres virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Vejledningen præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed som læger og tandlæger skal udvise ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler, herunder særlige forhold, der gør sig gældende for de forskellige lægemiddelgrupper.

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.

Kontakt

Stationsparken 25. st. 2600 Glostrup Tlf: 4396 8181

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
09:00 - 18:00
Fredag
08:00 - 13:00