Psykiatrisk-Praksis
v/Maria Lykke
En løsning fra
FAQ


Information om praksis

 

COVID-19: Der tilbydes fortsat telefon konsultation frem for fremmøde frem til 1/4 2022 og derefter  fortsat video konsultation, såfremt man grundet Covid-19 ikke ønsker fremmøde i praksis.  Hvis ikke det allerede er aftalt på forhånd, kan der gives besked herom til sekretæren. 

Psykiatrisk-Praksis er en psykiatrisk speciallægepraksis i Hørsholm med overenskomst med Sygesikringen. Psykiatrisk-Praksis behandler personer over 18 år, der fra sin praktiserende læge har fået en henvisning til psykiatrisk udredning og/eller behandling.
 

Tidsbestilling for nye patienter kun ved telefonisk henvendelse på telefonnummer 71720303 mandag-torsdag 08:00-11:00
For patienter der allerede er tilknyttet praksis er der ligeledes telefontid mandag - torsdag 08:00-11:00. Derudover er der via fanebladet ”Emailkonsultation”  mulighed for korte emails. Der kan på telefonnummeret meldes afbud hele døgnet. 
SMS kan IKKE benyttes, ej heller ved afbud. 

 

Se venligst fanebladende øverst på siden for yderligere oplysninger.

Vedr. ventetider : denne opdateres jævnligt på Sundhed.dk

Der henvises til Sundhed.dk for anden behandler i Regionen samt til psykiatrisk skadestue ved akut behov.    

Psykiatrisk-Praksis er maj 2017 samt juni 2020 akkrediteret uden anmærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel for praktiserende speciallæger .

Information

Henvisning: Psykiatrisk-Praksis har overenskomst/aftale med Sygesikringen, hvorfor behandlingen er uden beregning, når henvisning fra egen læge foreligger. Henvisning fra egen læge giver mulighed for 10 konsultationer. Psykiatrisk-Praksis behandler personer over 18 år med psykiske lidelser.

Behandlingstilbud: Til første samtale skal der beregnes ca. 55 minutter. Denne samtale danner baggrund for det videre behandlingsforløb, der kan have karakter af yderligere udredning, medicinsk behandling, støttende samtaler med baggrund i den kognitive referenceramme, psykoedukation og i mindre grad terapi. De følgende samtaler vil typisk have en varighed af 20-25  minutter. Man er altid velkommen til at have pårørende med til konsultation.

Al behandling finder sted efter informeret samtykke. Alle patienter kan til enhver tid frabede sig udveksling af personoplysninger eller trække samtykke dertil tilbage, uden det får betydning for behandlingsforløbet iøvrigt.

Information vedr. persondataforordningen er at finde på hjemmesiden.

Afbud/udeblivelse: Afbud modtages helst 24 timer inden den planlagte konsultation, således at andre vil kunne få glæde af tiden. Afbud gives på telefon 71720303 - hele døgnet.
Ved mere end to udeblivelser afsluttes behandlingen.
Ved udeblivelse til første samtale afsluttes behandlingen.

Tilsyn med klinikken: Klinikken deltog i akkrediteringsprocessen med Den Danske Kvalitetsmodel for speciallægepraksis og blev akkrediteret uden anmærkninger i juni 2017 samt 2020.

Klager og indberetninger: Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Klage over behandling

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link: Klage over serviceniveau

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken, kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link: Anmeld skader

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Indberet utilsigtet hændelse

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos lægemiddelstyrelsen via følgende link: Indberet bivirkninger

Kontakt

Hovedgaden 55B, 2.sal 2970 Hørsholm Tlf: 7172 0303