Jeppe Perrild
En løsning fra
FAQ


Oplysning:

Varighed af behandlingsforløbet
Henvisning til speciallæge i psykiatri gennem sygesikringen omfatter almindeligvis 10 konsultationer. Behandlingen kan i særlige tilfælde udstrækkes til 20 konsultationer.

Varighed af hver konsultation
Jeg afsætter ½ time pr konsultation (inklusiv forberedelse og udarbejdelse af journalnotat . Ny konsultation aftales fra gang til gang, med mindre det er et mere intensivt  forløb, hvor vi aftaler flere samtaler ad gangen.

Afbud og udeblivelser
Afbud meddeles snarest – direkte pr. telefon, sms (31720185)  eller e-mail. Udeblivelse uden forudgående afbud senest dagen før vil føre til afslutning af forløbet, såfremt der ikke har været henvendelse indenfor de efterfølgende to uger.

Alle pt. og nyhenviste pt. der er i vanedannende medicinsk behandling

herunder sovepiller og benzodiazepiner vil der 

(  i henhold til SST vejledninger)  blive lagt en nedtrapningsplan for

såfremt man ønsker at få et behandlingtilbud i klinikken.

Du kan indberette utilsigtede hændelser her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

 

Information

Velkommen Til Perrildpsykiatri

Klinikken holder åben Tirsdag og Onsdage

 Da jeg kun har en deltidspraksis, vil der ind i mellem være dage, hvor jeg ikke er i praksis og derfor ikke kan besvare telefonopkald i det afsatte tidsrum. Du kan ikke indtale telefonbeskeder.

 Klinikken er lukket grundet ferie Jeg er tilbage d. 19/7

Såfremt der er behov for akut psykiatrisk hjælp kontakt 1813 eller nærmeste Psykiatriske skadestue

Såfremt klinikken er lukket i en periode – grundet ferie, konferencer, kurser – eller sygdom – vil det fremgå af telefonsvaren.

Der er desværre lang ventetid på nyhenviste pt op til 6-10mdr.

Vedr. Datasikkerhed se under Information i sidebaren

 

Ved Akut psykiatrisk behov kontakt 1813 eller nærmeste psykiatrisk skadestue

Kontakt

Lyngby Hovedgade 47, 2. sal 2800 Lygnby Tlf: 4593 3883

Telefontider

Mandag
Tirsdag
08:00 - 10:00
Onsdag
08:00 - 10:00
Torsdag
Fredag