Speciallæge i psykiatri Mia Greisen Søndergaard
En løsning fra
FAQ


Klager og indberetninger

Klage over behandling 

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige behandling kan det gøres hos Styrelsen for Patientklager via følgende link: https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/ 

Klage over brud på patientrettigheder

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over brud på patientrettigheder kan det gøres hos Styrelsen for Patientklager via følgende links: https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-brud-paa-patientrettigheder/

Klage over serviceniveau

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link: https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/Behandling/Fejl-og-klager-hvis-noget-ikke-gik-som-det-skulle/Sider/Klage-over-service-eller-behandling.aspx?rhKeywords=klage

Patienterstatning

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link:  http://pebl.dk/Selvbetjening/anmeld-din-skade

Utilsigtet hændelse

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link:  https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Bivirkning

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos Lægemiddelstyrelsen via følgende link: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/

Kontakt

M.D. Madsensvej 13, 2. sal 3450 Allerød Tlf: 2278 4001

Åbningstider

Mandag
08:00 - 15:00
Tirsdag
08:00 - 15:00
Onsdag
08:00 - 15:00
Torsdag
08:00 - 15:00
Fredag
06:30 - 14:00