Lars Lukman Christensen
En løsning fra
FAQ


Hvis du vil klage!

Som patient eller pårørende kan du melde en utilsigtet hændelse:https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Styrelsen for Patientklager overtager alle klager over sundhedsvæsnet og alle ankesager.

Den nye styrelse overtager desuden sekretariatsbetjening for fem nævn:

  • Ankenævnet for Patienterstatning
  • Abortankenævnet
  • Det Psykiatriske Ankenævn
  • Sundhedsvæsenets disciplinærnævn
  • Tvangsbehandlingsnævnet

Læs mere om den nye styrelse på www.stpk.dk.

Ved skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patientforsikringen http://pebl.dk/Selvbetjening/anmeld-din-skade.

Klage over en utilsigtet hændelse, kan indberettes hos Dansk Patientsikkerhedsdatabase www.dpsd.dk.

Indberettelse af ukendte bivirkninger - Her

Kontakt

Fynsgade 24 7400 Herning Tlf: 9722 4340

Telefontider

Mandag
08:30 - 12:00
Tirsdag
08:30 - 12:00
Onsdag
08:30 - 12:00
Torsdag
08:30 - 12:00
Fredag

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00