Lars Lukman Christensen
En løsning fra
FAQ


Som patient eller pårørende kan du melde en utilsigtet hændelse her: http://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse-som-patient-eller-paaroerende

Du kan ligeledes klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed ved at rette henvendelse til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg pob@patientombuddet.dk.

Ved klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden www.regionh.dk/selvbetjening.

Ved skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patientforsikringen http://pebl.dk/Selvbetjening/anmeld-din-skade.

Klage over en utilsigtet hændelse, kan indberettes hos Dansk Patientsikkerhedsdatabase www.dpsd.dk.

Indberettelse af ukendte bivirkninger - Her

Kontakt

Fynsgade 24 7400 Herning Tlf: 9722 4340

Telefontider

Mandag
08:30 - 12:00
Tirsdag
08:30 - 12:00
Onsdag
08:30 - 12:00
Torsdag
08:30 - 12:00
Fredag

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 17:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00