Psykiater Otto Ejsing
En løsning fra
FAQ


Om Klinikken

I klinikken på Fynsgade 10B (fra ca. 10 juni 2022 flytning til Silkeborgvej 6A) møder du sekretær Tina, sygeplejerske Lilja og speciallæge i psykiatri Otto Ejsing.

Der er overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder at du har gratis konsultationer, på samme måde som du har hos din egen læge.

Tidsbestilling og aftale om ændringer m.v. foregår i telefontiden mandag til torsdag mellem klokken 12 og 14.

Udeblivelser bedes meddelt tidligst muligt, af hensyn til "klinikkens kalender". Du kan ikke blive skrevet op til hurtig tid, hvis en anden patient udebliver. I sådanne "pauser" foregår der kvalitetssikring etc.

Jf. lovgivning er klinikken akkrediteret efter gældende standarder.

Mere eksakt ventetid forud for udredning, første konsultation og andre formalia fremgår på internettet, hvor der også er information om dage hvor klinikken er lukket på grund af ferie, kvalitetsarbejde etc.  : www.sundhed.dk

Der er mange regler for samarbejde mellem praktiserende læger, regionspsykiatrien og speciallægeklinikker i psykiatri (eksempelvis undertegnedes klinik). Dette understøttes blandt andet af lovgivning, retningslinjer, overenskomster, klagesystemer og elektroniske korrespondancer. Lægesystemet hos undertegnede og korrespondancer har flere gange været ramt af udfordringer, hvor det pålægges undertegnede at bruge tid på dette, hvilket går fra "patient-tid". Det bestræbes at få gode kompromiser mellem forskelligtrettede interesser.

Hvis der er noget du undrer dig over, så gerne spørg - der er sikkert en årsag (forhåbentlig en kort forklaring).

Jf. overenskomst § 46, stk. 2 er det således at det skal fremgå her på hjemmesiden at der ved fravær i Klinikken her kan findes oplysning om andre speciallæger på   : www.sundhed.dk

 

 

Konsultationer

Du skal have en henvisning fra egen læge for at få konsultation i klinikken. Du må forvente ventetid på over et halvt år, hvilket betyder at du må vælge med omhu i forhold til afstand til klinikken og hvilken hjælp du ønsker. Undertegnede er at betragte som en almindelig psykiater, hvor diagnose og medicinsk behandling fylder meget.

Psykoterapi hos undertegnede foregår i udvalgte tilfælde, hvis der i løbet af udredning og behandling ses at være behov for dette. Hvis du mest er interesseret i samtaleterapi, da vil en psykolog formentlig være mere fordelagtig.

Der benyttes ICD-10 diagnose system, hvor udredning og behandling angår de gængse psykiatriske diagnoser. Hvis der fra kommunal side er ønske om mere uddybende hjælp (til eksempelvis autisme), da vil kontakt med en psykiater, som ikke har aftale med sygesikringen være bedst. Hos undertegnede afsættes mest tid til sygesikringspatienter, så ventelisten i klinikken bliver kortest mulig.

Du får en SMS besked dagen før planlagt konsultation.

Husk sygesikringsbevis til identifikation.

Der udskreves en behandlingsplan til dig tidligt i forløbet, som også sendes elektronisk i kopi til den læge der har henvist dig.

E-konsultationer foregår efter at du er oprettet i P-boks.

Der benyttes ikke "elektronisk" receptfornyelse, så ved ønske om ny recept, da sker det ved personlig samtale eller E-konsultation.

Når behandlingsforløbet er afsluttet, da vil der blive sendt en meddelelse (epikrise) til egen læge om diagnose, behandling og retningslinjer for videre behandling hos egen læge.

-----------

Der vil blive registreret diverse stamdata, oftest via opringning ved sekretær, eller ved første fremmøde.

Derefter formuleres det psykiatriske problem, hvor der også er en almindelig lægelig vurdering af højde, vægt, hjerte- og lunge-funktion, blodtryk, puls, behov for EKG (hjertekardiogram) og blodprøver. Dette er enklest, eftersom diverse typer medicin har bivirkninger der skal holdes øje med, også ud fra hvorledes det ser ud inden der er givet medicin.

Foranstående primære undersøgelser er ud fra gældende anbefalinger fra sundhedsstyrelse mm. - nogle gange tales om KRAM faktorer (Kost - Rygning - Alkohol - Motion).

Ved de første konsultationer registreres også allergi for lægemidler eller andet, somatik (fysiske sygdomme), medicin via egen læge, stoffer/misbrug, familieforhold/venner/sociale forhold, psykisk lidelse i familien, oplysninger i henvisning fra egen læge, uddannelse/job, henvisningsårsag/bestilling, selvmordstanker m.m., så der er en del at få på plads i starten - det kan være lidt tålmodighedskrævende. Jeg har god erfaring med at der er pårørende med til første konsultation, således at problemstilling kan uddybes; og så husker 2 personer bedre end én person.

Der er på én henvisning mulighed for flere konsultationer. Nogle patienter har 2-3 konsultationer til at få og forstå en diagnose, hvor de fleste ender på at have 5-8 konsultationer for at få udredning, diagnose og opstart af medicin. Enkelte gange er det nødvendigt med flere konsultationer - hvor dagligdagen i klinikken også angår at afslutte forløb, således at andre kommende patienter ikke kommer til at stå for længe på venteliste.

-----------

Du kan også have konsultation i klinikken efter at din egen læge har bedt "psykiatrien" om vurdering, hvor der i hospitalssystemet (regionspsykiatrien) sendes videre til ut. så der i løbet af 1-2 samtaler kan laves en kort vurdering ift.. diagnose og oplæg til behandling (§ 66).

-----------

Der har været enkelte patienter som har givet små gaver, en kop kaffe eller på anden vis været venlige at påskønne undertegnede/personale. Det har altid været behageligt at opleve dette, og man kan jo diskutere om der er en bagatelgrænse - der har været gode tanker bag en sådan tanke fra en patient. Der er imidlertid generelle og uskrevne regler også ift. sådanne "mellemværender" - og for at der ikke skal herske tvivl om undertegnedes ens behandling af alle, så har jeg valgt at frabede mig sådanne oplevelser - når man tænker lidt over det, så er det til alles bedste.

Ift. lægemiddelfirmaer har der i tidligere år været gode fagligt berigende oplevelser med at være på kongres, sponsoreret. Jeg har været glad for dette, det har været oplysende at kunne se, hvad der har været af nyheder. Det siger jeg ikke nej til; men der er generelle begrænsninger fra lægemiddelvirksomheders side, så omfanget er meget begrænset i disse år, og sådan vil det formentlig også være fremover.

Sygesikringen er betaler af de fleste ydelser hos undertegnede. Regionen er administrator ift. overenskomst. Det sker at der fra regionen er anvisninger af spefikke præparater som i en periode er med tilskud, hvilket undertegnede lever op til.

-----------

Sygeplejersken vil tage udgangspunkt i din unikke historie og lære dig bedre at kende. Gennem dialog med dig vil sygeplejersken sammen med dig blive klogere på, hvordan du kan løse dine psykiske problemer. Der er tale om konsultationer hos speciallægen, hvor dokumentation og uddybning i samtalen foregår via sygeplejerske.

Det er væsentligt at få talt om både dine og dine pårørendes behov, erfaringer, ressourcer, forventninger, håb, drømme og ønsker for at forstå din situation.

-----------

Formålet med samtaler er at støtte dig i at opnå indsigt, så du oplever dig bedre rustet til at mestre dit liv.

Kontakt

Fynsgade 10 B 7400 Herning Tlf: 5171 9547

Åbningstider

Mandag
09:00 - 17:00
Tirsdag
09:00 - 17:00
Onsdag
09:00 - 17:00
Torsdag
14:00 - 17:00