Lægerne Lauritsen og Obel Dorff
En løsning fra


Forside

Sundhedskort:
Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor altid medbringes.

Visse ydelser er ikke omfattet af sygesikringen - eks. rejsevaccinationer og attester - hvor der opkræves privat honorar. Se under priser.

Henvisning til undersøgelse eller behandling:
De fleste problemstillinger kan undersøges og/eller behandles i lægeklinikken, men i visse tilfælde er der behov for at der henvises til undersøgelse eller vurdering ved eks fysioterapeut, praktiserende speciallæge eller på hospital. Alle henvisninger også til fysioterapeut sker efter vurdering ved konsultation.

Kronisk sygdom:
Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. faste kontroller 1-4 stk pr år afhængig af individuelt behov.

Til en kontrol for kronisk sygdom indgår typisk at man een dag kommer til en konsultation hos vores personale bla mhp relevant prøvetagning og ca 1-2 uger efterfølgende kommer til en opsamlende lægekonsultation.

Akut sygdom:
Ved akut sygdom kontakt klinikken helst så tidlig så muligt af hensyn til planlægning af dagen program og bedst allerede om morgenen kl. 8-9 hvor en af lægerne selv tager telefonen. Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Anden sygdom og aftaler vurderes og behandles efter tidsbestilling telefonisk eller tidsbestilling ved henvendelse i klinikken. Der kan naturligvis også bestilles tid via hjemmesiden.

Ved akut sygdom uden for klinikkens åbningstid kontakte lægevagten som i Region Sjælland har telefon 70150700.

Medicin med risiko for afhængighed "Rød Trekant":
Denne type medicin omfatter bla sovemedicin, beroligende medicin samt visse typer af stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt hvorledes denne type medicin bør anvendes og klinikken følger disse retningslinier. Det betyder bla at denne type medicin udskrives ved konsultation og ikke via henvendelse pr mail eller telefon. Potentielt afhængighedsskabende medicin bør så vidt muligt kun anvendes i afgrænset periode, og klinikken er fokuseret på at hjælpe med gradvis udtrapning hvis der indtrådt afhængighed af medicin.

Bevægelseshandicappede:
Der er adgang til klinikken via trappe til fra Kornerups Vænge samt adgang ved rampe via indgang fra gården, hvor der også er en enkelt handicap parkeringsplads tilgængelig. Ved ønske om at benytte denne skal sekretæren forinden vide besked.

Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:
Der udføres en række forskellige undersøgelser i klinikken bla. hjertekardiogram, diverse blodprøver, podninger, vævsprøver, livmoderhals-test samt lungefunktionsundersøgelse.

Rejsevaccinationer:
For rejsevaccinationer henviser vi i øjeblikket til man kontakter en vaccinationsklinik. Man kan også selv vælge at undersøge hvilke vacciner man skal have (se hjemmesiden nedenfor) og derpå ringe mhp tid til vaccinationen her.

Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatitis A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold. Du kan evt. også få information og hjælp til beslutning om vaccination  på www.vaccination.dk.
Rejsevaccination er ikke omfattet af den offentlige sygesikring og derfor opkræves privat honorar.

Influenzavaccination:
Der gives ”gratis” influenza-vaccination i perioden 1. november til 14. januar til patienter over 65 år,  ved visse kroniske sygdomme samt svært overvægtige med BMI mere end 40.

Endvidere gives gratis influenzavaccination til gravide længere henne end 12. uge i sæsonen 1. oktober til udgangen af februar.

For øvrige kan influenzavaccination tilbydes ved privat honorar. Se under priser på forsiden.

Attest til Kørekort
Sker kun ved konsultation hos lægen. Der skal medbringes foto der efterlever kravene til kørekort samt betaling enten kontant eller på kort/mobilepay. Se under priser på forsiden.

Meddelelser

Velkommen til Lægerne Lauritsen og Obel Dorff.

VEDRØRENDE CORONA (opdateret d.22/9 2020)

INGEN PATIENTER MÅ KOMME I PRAKSIS UDEN FORUDGÅENDE AFTALE. VI SER kun PATIENTER ved fremmøde hvis lægen har vurderet det er nødvendigt.

HVIS DU HAR FEBER ELLER HOSTE, SYNKESMERTER, HALSSMERTER ELLER VEJRTRÆKNINGSBESVÆR I LET GRAD SKAL DU BLIVE HJEMME (ISOLATION). ER DU I TVIVL ELLER HAR DU SVÆRERE SYMPTOMER SKAL DU RINGE TIL LÆGEHUSET FØRST. DU MÅ IKKE BARE GÅ IND I LÆGEHUSET.

DET SKAL AFKLARES, OM DU KAN VÆRE SMITTET MED CORONAVIRUS OG HVORDAN VI BEDST HÅNDTERER DET FØR VI ELLER ANDRE EVT KAN MODTAGE DIG.

Behandlingen ved coronavirus er symptomatisk og understøttende. Antibiotika har ingen effekt.

For yderligere info henviser vi også til sundhedsstyrelsens hjemmesider: www.sst.dk eller www.stps.dk

Ved behov for generel information og forholdsregler (hvis du ikke er syg) kan ringes til fælles myndighedshotline tlf. 70200233

 

OBS: PÅ GRUND AF CORONAVIRUS KANU DU AKTUELT IKKE BESTILLE TID ONLINE VIA SELVBETJENINGEN.

Tilbud om gratis VACCINATION MOD PNEUMOKOKSYGDOM ( i pressen kaldet "vaccine mod lungebetændelse") til særlige risikogrupper og personer over 65 år. Kontakt klinikken elektronisk eller telefonisk, hvis du mener, at dette tilbud er relevant for dig, så kan vi booke en tid.

 

INFLUENZAVACCINATION 2020/2021:

Pga situationen omkring covid-19, har vi i år valgt IKKE at holde åben influenzavaccinationsdag.

Vi syntes det er for risikabelt, da målgruppen for vaccination mod influenza, netop er ældre og kronisk syge.

I stedet vil vi opfordre til at du allerede nu booker tid til dette, fra 1/10 2020 og frem.

Det er også muligt at få influenzavaccination i forbindelse med at du kommer til anden allerede planlagt konsultation, både ved lægen og ved sygeplejersken.

 

ÅBEN KONSULTATION : Er midlertidigt IKKE et tilbud i klinikken. Hvis du har behov for en akut tid skal du ringe jf ovenfor beskrevet. Vi opdaterer løbende hjemmesiden.

 

Klinikken er aktuelt lukket for tilgang.

Klinikken drives i et kompagniskab bestående af Anne Katrine Lauritsen og Anne Obel Dorff. Lægerne er til stede i klinikken på skift. Som patient i klinikken er man tilmeldt begge læger. Ved planlagte konsultationer er det muligt at ønske bestemt læge, men ved akutte problemstillinger konsulterer man den læge som er til stede i klinikken og tager sig af de akutte patienter den pågældende dag.

Vi har uddannelseslæge dvs en læge på vej i praksis - aktuelt Jaqueline Møller Mistry. Tag godt imod hende.

Desuden kommer læge Lasse Eck en dag hver måned i klinikken de næste 2 år.

 


Lægeklinikken ligger i fælleslokaler med Læge Michael Bregnbak i Kornerups Vænge 12, st, hvor vi har fælles sekretariat, vente- og undersøgelsesrum men hver sin sygeplejerske. Vi deler ikke patienter men hjælper hinanden i forbindelse med fx kurser, ferie og sygdom. Der kan ringes til lægen fra kl. 8-9 på alle hverdage og sekretærens telefon har åbent fra kl. 9-12.

Klinikken kan desuden kontaktes via hjemmesiden www.doktoranne.dk , med mulighed for email konsultation, medicinbestilling (kun af fast medicin) samt tidsbestilling til almindelig konsultation. Der må kun bestilles een konsultation pr. dag. Oplys meget gerne årsag eller problemstilling i et eller få ord.

Der er afsat 15 minutter til en almindelig konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Almindelig konsultation kan bestilles via hjemmesiden.

Bestilling af konsultation til forsikringsattester, kommunale attester og graviditets- og børneundersøgelser kun ved telefonisk kontakt aht kalenderplanlægning. 

 

Kontakt

Kornerups Vænge 12 st. 4000 Roskilde Tlf: 4635 1130

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00


2019 Pboks.dk - Leveret af Aver & Lauritzen