Psykiater Kenneth Brandt Hansen
En løsning fra
FAQ


Forside

Klinikken er en deltidspraksis.

Kenneth Brandt Hansen er Speciallæge i Psykiatri med hovedbeskæftigelse som Overlæge ved AUH, Psykiatrien, Afdeling for Depression og Angst

Klinikken tilbyder udredning af psykiatriske lidelser efter henvisning fra praktiserende læger.

Klinikken modtager ikke selvbetalende patienter

De første 1-3 samtaler består i udredning og diagnostik og stillingtagen til behov for behandling, herunder eventuel medicinsk behandling eller behov for psykoterapi

I medfør af overenskomst mellem privatpraktiserende psykiatere og Danske Regioner er der som udgangspunkt mulghed for op til 10 samtaler. Der kan derfor ikke tilbydes egentlig længerevarende psykoterapi.

Ethvert forløb indbefatter dog en helhedsbetragtning af det enkelte menneske hvor psykologiske/psykodynamiske aspekter inddrages i vurdering af behandlingsbehovet.

Hvis det konkluderes at psykologisk/psykoterapeutisk behandling er relevant vil jeg derfor rådgive, vejlede og, hvis relevant, henvise videre til anden instans


I efteråret 2013 blev der udført patienttilfredshedsundersøgelse i klinikken. Rapport fra denne kan fremsendes efter ønske.

Kontakt

Park Allé 11, 2 sal 8000 Århus C Tlf: 2266 4707

Åbningstider

Torsdag
09:00 - 16:00