Psykiater Kenneth Brandt Hansen
En løsning fra
FAQ


Klinikkens personale


Læge, Kenneth Brandt Hansen

Kenneth er speciallæge i psykiatri siden marts 2007 og har haft denne klinik siden 2010.

Kenneth har hovedbeskæftigelse som overlæge ved AUH, Psykiatrien Afdeling for Depression og Angst. Uddybende oplysninger om psykiatrien ved AUH, kan findes på AUH's hjemmeside.

Jeg arbejder til dels med funktion i den psykiatriske del af AUH's akutte modtageafdeling, i tæt samarbejde med Akutafdelingens ledelse og medarbejdere. Jeg tilser og visiterer patienter indlagt i akutafdelingen og har overlægebagvagt 1-2 gange per måned, hvor jeg har ansvaret for akut henviste patienter, tilsyn på patienter indlagt på andre afdelinger på AUH, som har psykiske symptomer samt patienter indlagt på de psykiatriske sengeafdelinger på AUH. Dette i tæt samarbejde med de øvrige vagthavende psykiatriske læger og lægerne på AUH's somatiske sengeafdelinger.

Derudover har jeg teamkoordinatorfunktion ved Hurtig Ambulant Team under Afdeling for Depression og Angst, som er en subakut ambulant enhed som praktiserende læger, vagtlæger og andre samarbejdspartnere kan henvise til, hvis der er behov for en ikke-akut, men alligevel hurtig indsats. Her samarbejder jeg med andre psykiatere, specialpsykologer og erfarne psykiatriske sygeplejersker.


Kontakt

Park Allé 11, 2 sal 8000 Århus C Tlf: 2266 4707

Åbningstider

Torsdag
09:00 - 16:00