Læge Gert Storm Kristensen
En løsning fra
FAQ


STPS tilsyn

Information om tilsyn

Jeg er underlagt fagligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg er derfor meget omhyggelig med at følge journalføringsbekendtgørelsen og Styrelsen for Patientsikkerheds vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Brugen af afhængighedsskabende medicin bør begrænses. Som patient må man derfor forvente, at jeg er restriktiv mht. receptfornyelser. Receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin sker kun efter personligt fremmøde.  Der vil ved hver receptfornyelse desuden blive taget stilling til, om medicinen kan nedtrappes.

Det kan give anledning til frustrationer, når skal møde op i klinikken for at få fornyet en recept.  Jeg håber dog på forståelse, idet jeg som læge er forpligtet til at Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Jeg er pt. under skærpet tilsyn. Det må derfor forventes, at jeg ved hver konsultation vil stille flere uddybende spørgsmål i.f.m. undersøgelse, henvisninger, ordinationer m.v. Jeg vil desuden bruge tid på at få journalført alle oplysninger. Dette for at sikre, at jeg efterfølgende kan dokumentere, hvilken behandling der har fundet sted og hvad indikationen har været.

Du er meget velkommen til at ringe til mig, hvis du har spørgsmål.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kærhøjgårdsvej 10 3540 Lynge Tlf: 4819 2229

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00