Lægerne Banegårdspladsen 16
En løsning fra
FAQ


Velkommen

Vi er tre læger, som arbejder i kompagniskab. Det betyder, at du er tilmeldt hos alle lægerne, og at vi har fælles journalføring.

Videokonsultation og telefonkonsultationer bruges fremfor fremmøde-konsultationer i denne tid. Efter aftale. Download først appen "Min Læge" og log på denne. Gå derefter ind på det "virtuelle venteværelse". Herefter vil lægen "kalde dig ind" gennemføre en videokonsultation med dig.

Aktuelt ingen ÅBEN KONSULTATION

Pga. CORONAVIRUS kan du fra d. 12. marts 2020 IKKE møde op uden tidbestilling. 

Vi ser i begrænset omfang stadig patienter i klinikken og kun efter aftale. Børn må kun ledsages af 1 forælder. Voksne må så vidt muligt ikke have pårørende med. Det er meget vigtigt, at du kontakter os på telefon, hvis du på dagen for din konsultation føler dig syg med symptomer, der kunne være fra coronavirus (feber, hoste, ondt i halsen, muskelsmerter og/eller vejrtrækningsbesvær).

Uddannelse:
Klinikken indgår i uddannelsen af nye læger og speciallæger. Der er derfor ansat læger, som er under speciallægeuddannelse enten til alment praktiserende læge eller til hospitalsspecialer. I kortere perioder kan der være lægestuderende tilknyttet klinikken.

Personale:
Vi har ansat en sekretær og tre sygeplejersker. Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer og helbredskontroller. Derudover har vi et hold på fem dygtige lægestuderende, som er på sidste del af deres studie.

Vaccinationer:
Alle former for rejsevaccinationer incl. Gul Feber tilbydes i klinikken.
Da rejsevaccinationer ikke er omfattet af den offentlige sygesikring, skal du selv betale for disse.
Sygeforsikringen Danmark yder 50% tilskud til vacciner.
Du kan betale kontant eller med Mobile Pay efter vaccinationen. Kontakt gerne klinikkens sygeplejersker telefonisk for yderligere information, vejledning og evt. tidsbestilling til vaccination.
Henvendelse bedes ske i god tid før afrejse.

Vi foretager også INFLUENZAVACCINATION. Influenzavaccinationer er overstået for sæsonen 2020/21 (pr. 4. februar 2021). Dog tilrådes gravide fortsat influenzavaccination.
Desuden anbefaler vi Pneumokokvaccination (lungebetændelse) til alle med kronisk sygdom, eller ældre end 65 år. Er man over 65 år og har en kronisk sygdom, kan man få denne vaccination gratis. Vi har pr. 4. februar 2021 igen mulighed for at give Pneumokok-vaccination. Ring venligst til klinikken herfor.

Laboratorium:
I klinikken udføres bl.a. bestemmelse af lungefunktion (aktuelt dog ikke pga. corona-situationen), hjertekardiogram (EKG), hjemmeblodtryksmåling, audiometri (høreundersøgelse), tympanometri (undersøgelse af tryk i mellemøre) og urin-undersøgelse for bakterier.
Desuden tages blodprøver. Disse analyseres enten i vores eget laboratorium eller indsendes til sygehusenes laboratorium. Skal du have taget blodprøver til indsendelse, skal du have en tid før kl. 1410, hvor buddet henter prøverne.

Adgangsforhold:
Der er elevator i bygningen men tre trappetrin op til elevatoren.

Tavshedspligt:
Det er en selvfølge, at alle ansatte i klinikken har tavshedspligt.

Kontakt

Banegårdspladsen 16, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 8619 2833

Telefontider

Mandag
08:00 - 14:00
Tirsdag
08:00 - 14:00
Onsdag
08:00 - 14:00
Torsdag
08:00 - 13:45
Fredag
08:00 - 14:00

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 16:00