Lægerne i Ringtoften
En løsning fra


Meddelelser

Tilgang for nye patienter:
Klinikken er pt lukket for tilgang af nye patienter.

Åbningstider:

Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 8-11.30 (dog forbeholdt akut tid og aflysning af tid mellem kl. 8-9) og 13-14. I disse tidsrum kan sekretæren i skranken også kontaktes med personligt fremmøde fx for receptfornyelse eller afhentning af skriftligt svar efter aftale.

Konsultation med læge eller sygeplejerske forudsætter tidsbestilling.

Ved akut behov for kontakt i dagtiden, der ikke kan afvente normal telefonkontakt, kan lægens konsultationer afbrydes på 2989 4898. Udenfor dagtiden henvises til 1813.

I ferieperioder henvises til de øvrige læger i Skovlunde (Besked på denne side og på telefonsvareren)

’Min Læge’ – app’en der gør det nemt, at komme i kontakt med din læge og vagtlæge

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. App’en giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser. App'en kan hentes fra App Store og Google Play.

Blodprøver:
Der kan ikke tages blodprøver efter kl. 15.30, så vær opmærksom på det hvis du selv bestiller tid.

 

Adgangsforhold:
Bevægelseshandicappede:  Der er adgang til klinikken via trappe (5 trin).

Parkeringsforhold:  Klinikken har parkeringsmuligheder samt en handicapplads.

Adgangsforhold til klinikken er iøvrigt detaljeret beskrevet af "God Adgang" - klik på link:

Godadgang

 

Elektronisk kontakt med klinikken kræver nu NEM-ID nøglekort som det er kendt fra e-boks og netbank. Det skyldes øgede krav til beskyttelse af dine data som patient. Elektronisk medicinbestilling foregår via login med NEM-ID på sundhed.dk og FMK.

 

Private konsultationer

Visse konsultationer (sygemelding, helbredsattest fx til kørekort, rejsevaccinationsrådgivning mv) er private konsultationer og honoraret dækkes ikke af sygesikringen.

Selvbetaling til klinikken kan foregå med mobilepay eller kontant. Mobilepay kræver at man har en smartphone, men er gratis at bruge for private.

 

Udlandsvaccinationer:

Det anbefales at tjekke under SSI.dk om man skal have vaccination inden rejse til udlandet, og derefter kontakte Danske Lægers Vaccinations Service. De kan kontaktes enten pr. telefon 7025 9040 eller e-mail: vaccination@dlvs.dk


Uddannelseslægerne i klinikken

Kiki Saunte forbliver fast uddannelseslæge i Ringtoften, men kun med en returdag en gang om måneden i de kommende år. Det er planlagt hun kommer 2. fredag i hver måned. Næste gang fredag den 7. februar 2020 og fredag den 20. marts 2020.

Jakob Lindholm Bertelsen er fast tilbage fra 1. september 2019 til 29. februar 2020.

 

Ida Jakobsen bliver uddannelseslæge i Ringtoften fra 1. marts til 31. august 2020 som led i sin hoveduddannelsesforløb i Almen medicin.

 

 

 

 

 

Om klinikken

Vi er her for patienternes skyld, og vi lægger vægt på høj tilgængelighed og korte ventetider, men med fokus på omsorgen for de sygeste af vores patienter – ofte i samarbejde med andre sundhedspersoner. Fagligheden er i centrum, og vi bestræber os på at fungere som et team, der leverer den bedst mulige indsats for patienterne. Nøgleordene er klar ledelse, uddelegering af ansvarsområder og simple arbejdsgange. Vi er troværdige og ansvarlige både overfor hinanden og overfor patienterne, og aftaler om besøg eller opringninger bliver overholdt. I den daglige arbejdstilrettelæggelse har vi blik for samarbejdsparternes behov og kollegernes trivsel og funktion, og vi anerkender hinandens indsats. Klinikken er således præget af en høj grad af engagement og arbejdsglæde. 

 

Det gule sundhedskort:
Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit gule sundhedskort – dette skal derfor medbringes. 

 
Konsultationslængde:
Der er afsat op til 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom:
Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. 3-4 kontroller pr. år - nogle ved læge, nogle ved klinikkens sygeplejerske. Kontrollen er, såfremt der indgår blodprøvesvar, lungefunktionsundersøgelse eller andre tidskrævende undersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til selve konsultationen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.
Rygere over 35 år med symptomer i form af fx hoste, kan bestille tid til lungefunktionsundersøgelse hos sygeplejerske. Der er mulighed for at blive tilbudt rygestopkurser ved kommunen.


Akut sygdom:
Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom. Hvis telefonen er lukket henviser telefonsvarer til akutnummeret 2989 4898. Endvidere henvises til muligheden for e-mailkonsultationer døgnet rundt, som vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest efter 3 hverdage.


Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:
Blodprøvetagning.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
Urindyrkning.
Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk undersøgelse).

Om rejsevaccinationer:
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold, god hjælp til beslutning om vaccination fås på www.vaccination.dk. Betalingen for selve vaccinationerne påhviler patienten selv.

Rejsevaccinerne bestilles af lægeklinikken på apoteket. Patienten skal selv afhente og betale vaccinen på apoteket. Hvis patienten elektronisk bestiller recept på vaccinen, skal relevant apotek anføres, så det kan bestilles til afhentning på det rette apotek.

Influenzavaccination:
I 4. kvartal gives ”gratis” influenza-vaccination til patienter over 65 år for øvrige er prisen kr. 200.

 

Kontakt

Ringtoften 7A 2740 Skovlunde Tlf: 4494 4848 CVR:30463668

Åbningstider

Mandag
08:00 - 15:00
Tirsdag
08:00 - 15:00
Onsdag
08:00 - 15:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 15:00


2019 Pboks.dk - Leveret af Aver & Lauritzen