Lægerne i Ringtoften
En løsning fra
FAQ


Meddelelser

Coronavaccination:

Som noget nyt er det blevet muligt at få sit 3. coronavaccinationsstik hos egen læge. Det gælder kun hvis du tidligere er blevet Pfizer-BioNTech vaccineret. Kontakt klinikken så du kan blive sat på listen.

Tilgang for nye patienter:

Klinikken har nu åbnet for tilgang af nye patienter der bor i postnr 2740 Skovlunde. Du skal kontakte kommunen - folkeregister for at skifte læge.

Klinik information:

Fremmøde uden aftale frabedes. Fremmøde i klinikken aftales med sekretæren på tlf 4494 4848. Du skal anvende MUNDBIND eller visir i venteværelset og evt. også under konsultationen.

VIDEOKONSULTATION er en ny mulighed - tid til videokonsultation KAN BESTILLES på denne hjemmeside. Der kan også bestilles tid til fremmøde over nettet - FORUDSAT AT MAN IKKE HAR LUFTVEJS-SYMPTOMER - eller der i øvrigt kan være mistanke om CORONA.

Ang CORONA virus:

Hvis du har feber, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine eller feber, så tilråder myndighederne, at du holder dig hjemme til du er rask igen. Hvis symptomerne ikke er blevet bedre efter 5 dage, eller du har oplevet forværring i tilstanden, skal du kontakte klinikken pr. telefon 4494 4848.

Åbningstider:

Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 8-12.00 (dog forbeholdt akut tid og aflysning af tid mellem kl. 8-9) og 13-14. I disse tidsrum kan sekretæren i skranken også kontaktes med personligt fremmøde fx for receptfornyelse eller afhentning af skriftligt svar efter aftale.

Konsultation med læge eller sygeplejerske forudsætter tidsbestilling.

Ved akut behov for kontakt i dagtiden, der ikke kan afvente normal telefonkontakt, kan lægens konsultationer afbrydes på tlf.: 2989 4898. Udenfor dagtiden henvises til 1813.

I ferieperioder henvises til de øvrige læger i Skovlunde (Besked på denne side og på telefonsvareren)

Min Læge’ – app’en gør det nemt at komme i kontakt med læge og vagtlæge

Med Min Læge App kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Med App'en har du også mulighed for video-konsultation. App’en giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser. App'en kan hentes fra App Store og Google Play.

Blodprøver:
Der kan ikke tages blodprøver efter kl. 15.15, så vær opmærksom på det når du bestiller tid.

 

Adgangsforhold:
Bevægelseshandicappede: Der er adgang til klinikken via trappe (5 trin). Hvis du har behov for hjælp - RING på klokken.

Parkeringsforhold: Klinikken har parkeringsmuligheder samt en handicap p-plads. Husk at sætte parkeringsskive.

Adgangsforhold til klinikken er iøvrigt detaljeret beskrevet af "God Adgang" - klik på link:

Godadgang

Elektronisk kontakt med klinikken kræver nu MEM-ID nøglekort som det er kendt fra e-boks og netbank. Det skyldes øgede krav til beskyttelse af dine data som patient. Elektronisk medicinbestilling foregår via login med NEM-ID på sundhed.dk og FMK

Private konsultationer:

Visse konsultationer (sygemelding, helbredsattest fx til kørekort, rejsevaccinationsrådgivning mv) er private konsultationer og honoraret dækkes ikke af sygesikringen.

Selvbetaling til klinikken kan foregå med mobilepay eller kontant. Mobilepay kræver at man har en smartphone, men er gratis at bruge for private.

Udlandsvaccinationer:

Det anbefales at tjekke under SSI.dk om man skal have vaccination inden rejse til udlandet, og derefter kontakte Danske Lægers Vaccinations Service. De kan kontaktes enten pr. telefon 7025 9040 eller e-mail: vaccination@dlvs.dk

Uddannelseslæger i klinikken:

Kiki Saunte er uddannelseslæge i Ringtoften fra 1. september 2021 til 31. marts 2022.

Salome Hollensen bliver uddannelseslæge i Ringtoften fra 1. januar 2022 til 31. januar 2022, og forsætter med en returdag en gang om måneden i de kommende år.

Ida Jakobseen forbliver fast uddannelseslæge i Ringtoften, men kun med en returdag en gang om måneden i de kommende år - det er først planlagt til foråret 2022. Hun kommer fast tilbage fra 1. november 2024 til 30. april 2025.

Om klinikken

Vi er her for patienternes skyld, og vi lægger vægt på høj tilgængelighed og korte ventetider, men med fokus på omsorgen for de sygeste af vores patienter – ofte i samarbejde med andre sundhedspersoner. Fagligheden er i centrum, og vi bestræber os på at fungere som et team, der leverer den bedst mulige indsats for patienterne. Nøgleordene er klar ledelse, uddelegering af ansvarsområder og simple arbejdsgange. Vi er troværdige og ansvarlige både overfor hinanden og overfor patienterne, og aftaler om besøg eller opringninger bliver overholdt. I den daglige arbejdstilrettelæggelse har vi blik for samarbejdsparternes behov og kollegernes trivsel og funktion, og vi anerkender hinandens indsats. Klinikken er således præget af en høj grad af engagement og arbejdsglæde. 

 

Det gule sundhedskort:
Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit gule sundhedskort – dette skal derfor medbringes. 

 
Konsultationslængde:
Der er afsat op til 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom:
Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. 3-4 kontroller pr. år - nogle ved læge, nogle ved klinikkens sygeplejerske. Kontrollen er, såfremt der indgår blodprøvesvar, lungefunktionsundersøgelse eller andre tidskrævende undersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til selve konsultationen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.
Rygere over 35 år med symptomer i form af fx hoste, kan bestille tid til lungefunktionsundersøgelse hos sygeplejerske. Der er mulighed for at blive tilbudt rygestopkurser ved kommunen.


Akut sygdom:
Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom. Hvis telefonen er lukket henviser telefonsvarer til akutnummeret 2989 4898. Endvidere henvises til muligheden for e-mailkonsultationer døgnet rundt, som vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest efter 3 hverdage.


Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:
Blodprøvetagning.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
Urindyrkning.
Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk undersøgelse).

Om rejsevaccinationer:
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold, god hjælp til beslutning om vaccination fås på www.vaccination.dk. Vi anbefaler du tager kontakt til Danske Lægers Vaccinations Service, på tlf.: 7799 7799, eller på sikkerrejse.dk
.

Influenzavaccination:
I 4. kvartal gives ”gratis” influenza-vaccination til patienter over 65 år for øvrige er prisen kr. 200.

 

Kontakt

Ringtoften 7A 2740 Skovlunde Tlf: 4494 4848

Åbningstider

Mandag
08:00 - 15:00
Tirsdag
08:00 - 15:00
Onsdag
08:00 - 15:00
Torsdag
08:00 - 17:00
Fredag
08:00 - 15:00