Østervrå Lægeklinik
En løsning fra
FAQ


Forside

 

Velkommen. Vi er et team bestående af læge Jens Martin Kristensen, sygeplejerske Kristine Levorsen, sygeplejerske Rikke Heisel samt klinikassistent Morten Kolbe. Der vil oftest også være en læge som er i gang med videreuddannelse.

Det prioriteres at klinikken har meget kort ventetid, oftest indenfor 1-2 hverdage. 

Hvis du har sygdomme eller tilstande der kræver regelmæssig opfølgning bør du sikre dig at du har en tidsaftale. Alle der får medicin på recept skal følges op med regelmæssige kontroller. Det er lægen der har det faglige og juridiske behandlingsansvar.

Typisk får du med passende intervaller taget specifikker blodprøver og tests hos klinikassistenten. Når svarene foreligger informeres du via lægen eller sygeplejersken om resultatet og sammen aftales evt. ændringer i behandlingen.

Pga. Coronapandemien har myndighederne gjort det lettere for dig at få svar og afholde telefonkonsultation. Muligheden forventes at ophøre senere hvorfor hyppigere fremmøde i klinikken må påregnes.

 

Til de særlig interesserede:

"Egen læge", " den praktiserende læge", og Lægevagten er en ordning hvor alle har tilgang til læge, døgnet rundt og året rundt. Den praktiserende læge er selvstændig erhvervsdrivende og er "Speciallæge i almen medicin", hvilket er en 5-årig overbygning på lægeuddannelsen.

Via skatten betaler hver dansker ca. 1300 kr. per år for denne ordning alt inklusive. Det betyder at du i gennemsnit har 180 kr. med (fra Regionen) hver gang du går til lægen.

Der er en fast grænse for hvor meget lægens virksomhed må omsætte for og ved overskridelse skal beløbet betales tilbage.

Lægen skal have åbent hele året og er forpligtet til at arbejde i Lægevagten. Læger over 60 år kan søge om fritagelse.

Der er 3300 aktive praktiserende læger. Dette tal er faldene. Der er yderligere 800 praktiserende læger der har valgt andet arbejde.

Det har ved de sidste 2 aftaleforhandlinger vist sig meget svært, at nå til enighed mellem vores fagforening, PLO, og Danske Regioner og per januar 2021 er det ikke lykkedes at opnå en fornyelse af aftalen. 

 

 

 

Åbningstider

Konsultation er KUN efter aftale. Venligst bestil tid på telefon 98951105 mellem kl. 9-10 og 13-1330 eller på email. Tidsbestilling via selvbetjening er indtil videre suspenderet.

I nødstilfælde, udenfor telefontiden, kan klinikken kontaktes på 98951105 + tast 9. Husk på du afbryder en andens samtale med lægen.

RING 112 ved livsfare, pludselige brystsmerter, alvorlig åndedrætsbesvær eller lammelser.

 

Lægeklinikken er lukket fredage i ulige uger. Der henvises til Dybvad Læghus på 98 86 43 11.

 

Lægeklinikken holder ferie lukket i uge 30-31-32. Der henvises til Dybvad Lægehus på 98 86 43 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hjørringvej 444B, 3 9750 Østervrå Tlf: 9895 1105

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00