Lægerne Vestergade
En løsning fra
FAQ


Forside

Videokonsultation:                                                                                                                                                        Det er nu muligt at få videokonsultation via mobiltelefonen. Du skal ringe hertil og aftale et tidpunkt samt sørge for at din mobil er opladet og ikke står i energispare tilstand. Du vil herefter modtage et opkald fra lægen som vil guide dig.

Sygesikringskort:
Sygesikringskortet bedes medbragt ved enhver henvendelse på klinikken. Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sygesikringskort – dette skal derfor medbringes, dette gælder også for medlemmer af sygesikringens gruppe 2.

Tidsbestilling:
Lægeklinikken har tidsbestilling. Bestil derfor en tid enten på hjemmesiden eller ved at ringe til os på tlf. 7536 5222.  Vi bestræber os på at undgå ventetid. Der er afsat 10 minutter til de fleste konsultationer, inkl. papirarbejde. Såfremt det drejer sig om emner der erfaringsmæssigt tager længere tid, kan der afsættes ekstra tid. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid. Der kan derfor kun behandles flere sygdomme i samme konsultation såfremt tiden tillader dette.

Kronisk sygdom:
lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en fast kvartårlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.

Akut sygdom:
lægeklinikken kan i hele åbningstiden fra kl. 8 – 16  kontaktes ved akut uopsættelig sygdom, akut syge vil blive behandlet straks, hvilket kan give forskydninger for de som har tidsbestilt.

Bevægelseshandicappede:
Der er adgang til klinikken via elevator.

Parkeringsforhold:
Klinikken har parkeringsplads lige foran døren som må benyttes også selv om der står Oxdal på skiltet,  desuden er der mulighed for at parkere på begge sider af bygningen.  

Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:
Blodprøvetagning med indsendelse til laboratoriet på Esbjerg sygehus.
Direkte bestemmelse i eget laboratorie af blodprocent, blodsænkning, blodsukker, CRP, graviditetstest m.m.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af apparat)
Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm.pusteprøve(peakflow) og dels ved udviddet lungefunktions undersøgelse(spirometri).
Allergiudredning via blodprøve-tagning.
Urindyrkning.
Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk undersøgelse).

Rejsevaccinationer: (under "links" kan du finde de relevante vaccinationer for dit rejsemål)
man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende( gælder i 10 år fra sidste vaccination), i modsat fald skal der bestilles ny vaccination.

Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold. God hjælp til beslutning om vaccination fås på www.vaccination.dk Betalingen for vaccinationerne påhviler patienten selv.

Vi har almindeligvis de nødvendige vacciner på klinikken, men fortæl venligst at det drejer sig om rejsevaccination ved tidsbestillingen, og angiv rejsemål og rejsens varighed.

Influenzavaccination, Coronavaccination og pneumokokvaccination:
I år har vi, som alle andre lægepraksis, kun fået tildelt et begrænset antal vacciner mod influenza, corona og pneumokok og de er nu opbrugt. Vi henviser i stedet til at få foretaget vaccinationerne på apoteket eller Vejen kommunes pop-up vaccinations center, der er placeret oven over Løvbjerg. På apotekerne dukker man bare op uden tidsbestilling, mens man skal booke tid på vaccinationscenteret (https://vejen.dk/borger/sundhed-omsorg-og-psykiatri/corona-virus/).

Uddannelseslæger:
Vi har almindeligvis en uddanelseslæge der arbejder i praksis. De er færdig uddannede fra universitetet og er i gang med den praktiske oplæring. Uddannelseslægen arbejder under opsyn af enten Agnes Lauridsen eller Per Nyhuus.

Medicinstuderende:
Klinikken er tilknyttet Odense universitet som uddannelsesklinik for medicinstuderende. Der vil derfor i perioder deltage en medicinstuderende i konsultationen. Patienter kan altid bede om en konsultation alene med lægen, såfremt man ikke ønsker at der er en medicinstuderende tilstede. De medicinske studenter arbejder aldrig på egen hånd.

Kontakt

Vestergade 2 D 1 th 6600 Vejen Tlf: 7536 5222

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00