Psykiaterne
Peter Mark og Jonas Astrup
En løsning fra
FAQ


Information

Telefon : 7027 1150

Henvisning: Psykiaterne Peter Mark og Jonas Astrup har overenskomst/aftale med Sygesikringen, hvorfor behandlingen er uden beregning, når henvisning fra egen læge foreligger og er under 6 måneder gammel. Henvisning fra egen læge giver mulighed for 10 konsultationer. Klinikken behandler personer over 18 år med psykiske lidelser.

Forsikringsbetalt behandling: Er du i gruppe 2 i den offentlige sygesikring kan du efterfølgende få ca. 60 % af prisen refunderet ved indsendelse/aflevering af kvittering for behandling til sygesikringen. Er du medlem af sygesikringen Danmark vil du kunne få fra kr 79-124 i refusion.

Varighed af behandlingsforløbet

En henvisning til speciallæge i psykiatri gennem sygesikringen omfatter 10 konsultationer. Behandlingen kan i særlige tilfælde udstrækkes til 20 konsultationer.

Behandlingstilbudet

Den første samtale varer længere end de efterfølgende, ca 45 min. Behandlingsforløbet vil som regel omfatte yderligere udredning, medicinsk behandling, støttende samtaler med baggrund i den kognitive referenceramme, psykoedukation og i mindre grad terapi.

Ved efterfølgende konsultationer afsættes ½ time (inklusiv forberedelse og lovpligtig udarbejdelse af journalnotat). Samtaletiden er derfor 20 – 25 minutter. Næste konsultation aftales fra gang til gang. Man er altid velkommen til at have pårørende med til konsultation.

Afbud og udeblivelser

Afbud meddeles snarest og helst 24 timer inden den planlagte konsultation, således at andre vil kunne få glæde af tiden. Afbud gives direkte pr. telefon, sms eller e-mail. Ved mere end to udeblivelser afsluttes behandlingen. Ved udeblivelse til første konsultation afsluttes behandlingen.

Al behandling finder sted efter informeret samtykke. Alle patienter kan til enhver tid frabede sig udveksling af personoplysninger eller trække samtykke dertil tilbage, uden det får betydning for behandlingsforløbet

Tilsyn med klinikken: Klinikken bliver løbende akkrediteret.

Klager og indberetninger: Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Klage over behandling

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link: Klage over serviceniveau

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken, kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link: Anmeld skader

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Indberet utilsigtet hændelse

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos Sundhedsstyrelsen via følgende link: Indberet bivirkninger

 

Kontakt

Frederiksgade 7, 1.sal 3400 Hillerød Tlf: 7027 1150

Telefontider

Mandag
11:00 - 13:00
Tirsdag
11:00 - 13:00
Onsdag
11:00 - 13:00
Torsdag
11:00 - 13:00
Fredag

Åbningstider

Mandag
08:30 - 15:30
Tirsdag
08:00 - 15:30
Onsdag
08:30 - 15:00
Torsdag
07:00 - 17:00