Trelleborgklinikken
En løsning fra
FAQ


Forside

 

 

Mød ikke op i klinikken, hvis du har symptomer fra luftvejene, uden forudgående aftale.

Husk mundbind, gældende fra 14-06-2021 anbefalder SST stadig mundbind i venteværelset hos lægen.

 

 

Klinikken er tilmeldt som vaccinationssted for børn i alderen 5-15 år. 

Coronavaccination af børn i alderen 5-15 år.  forventet start 8/12  "Først til mølle" i tidsrummet kl. 15-16  

Hvis IKKE man får en vaccination den dag, skrives man op til onsdagen efter.   

 

Vi har åbnet for tidsbestilling til influenzavaccnation

Har du i forvejen en tid i klinikken, er det ikke nødvendigt at bestille separat tid.

Der kan bookes tid fra 1. oktober 2021 til 15. januar 2022

 

Vi har åbnet for tidsbestilling til influenzavaccination af 2 - 6 årige børn.

Der kan bookes tid ved at ringe til sektetæren kl. 8.00 - 12.00 hverdage

 

 

 

 

Ved mistanke og coronavirus

Symptomer:  
Feber (over 38 grader C) og symptomer fra luftvejene (hoste, halssmerter, åndenød) 

Hvad skal jeg gøre:
Forsøg at undgå smitte andre, bl.a. ved at holde dig hjemme.
Ved åndenød, forkølelse, hoste, ondt i halsen, hovedpine, almen utilpashed: coronatest bestilles på coronaprøver.dk

Hvordan skal jeg kontakte læge:
I første omgang pr telefon, mød aldrig op uanmeldt i ventearealer til lægevagt, egen læge etc.

 

 

Klinikken:
Vi er placeret på 2 etager -1. sal og stuen. Der er adgang fra trappegang/elevator til begge etager, samt fra intern trappe i selve klnikken.

1. salen er lægerne Signe Jensen, Rikke Gabriel, Maria Tornager Nielsen samt uddannelseslæge Sofie Willy Petersen placeret. Herudover sygeplejerske Charlotte Borge.

I stueetagen er læge Thomas Houg og uddannelseslæge Zainab Ali Zada placeret. Herudover sygeplejerske Nina Tollgard samt laboratoriefunktionen ved vores personale.

 

Receptfornyelse af afhængighedsskabende præparater (fx: Sovepiller, beroligende eller stærk smertestillende medicin)

Grundet nye, strammere retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende denne type medicin, skal alle receptfornyelser fremadrettet ske ved personligt fremmøde i klinikken, og alle skal mindst 1 gang årligt have en konsultation ved lægen vedrørende dette.

Hvis ikke du har været til årssamtale indenfor det seneste år, bedes du få en tid til konsultation, inden du løber tør for medicin igen. Vi vil dér aftale, hvordan vi fremover ordinerer din medicin, hvor længe det skal fortsætte, diskutere aftrapningsmuligheder, og tale om eventuelle bivirkninger.

Med venlig hilsen

Trelleborgklinikken 

 

Sundhedskort:
generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod, at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor medbringes.

 

Konsultationslængde:
der er afsat 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom:
lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en fast kvartårlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.

Akut sygdom:
lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Bevægelseshandicappede:
Der er adgang til klinikken via elevator.

Parkeringsforhold:
Klinikken har egne parkeringspladser. Der er 2 times parkering. Husk at sætte P-skiven
 
Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører: 

Blodprøvetagning.
Direkte bestemmelse i eget laboratorie af hb, INR, blodsukker, CRP.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse ved avanceret spirometri.
Allergiudredning via blodprøve-tagning.
Urindyrkning.

Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk og kemisk undersøgelse).

Rejsevaccinationer - priser: 

Prisen er pr. vaccine og der tages forbehold for prisændringer. Enkelte vacciner skal kun gives 1 gang – andre 2 og 3 gange

Hepatitis B barn (Engerix B) - 220,-

Hepatitis B  voksen (Engerix B) - 250,-

Hepatitis A barn (Havrix) - 230,-

Hepatitis A voksen (Havrix) - 300,-

Hepatitis A+B barn (Twinrix) - 330,-

Hepatitis A+B (Twinrix) - 450,-

Japansk hjernehindebetændelse - 885,-

TBE (Centraleuropæisk encephalit) - 300,-

Tyfus (Typhim Vi) - 220,-

Meningokok ACYW 135 (Mekka-rejser) - 500,-

Gul feber - 260

Stivkrampe-Difteri til rejsebrug - 95,-

 

Grundhonorar for første vaccinationsseance - 450,-

Efterfølgende revaccinationer - 250,-

Vaccinationer af efterfølgende personer pr gang - 200,-

  

Influenzavaccination - Husk at bestille tid:

Fra 1. oktober – 31. december.  

Gratis for personer der:
• Er 65 år eller derover
• Har en kronisk sygdom
• Er svært overvægtig med BMI over 35
• Er gravid og mere end 12 uger henne

For alle andre: Pris 250,- 

Sundhedsstyrelse anbefaler influenzavaccination for personer der:

• Har kronisk lungesygdom.
• Har hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
• Har diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
• Er svært overvægtig (vejledende BMI > 35)
• Har astma.
• Har kronisk lever- eller nyresvigt.
• Er gravid i 2. eller 3. trimester - efter 12. uge
• Bor sammen med en person, der ikke tåler at blive smittet.

 

Øvrige priser: 

Motorattest  < 69 år - 450,-

Motorattest  > 69 år - 500,-

Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed - 375,-

Ansøgning om Parkeringskort - 375,-

Forsikringsattester:

  • Grundet ny aftale mellem De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Forsikringsbranchen, er visse forsikringer sluppet fri på markedsvilkår.

    Prisen er fastsat til 500 kr. eksklusiv moms pr. 15 minutters tidsforbrug (beløbet debiteres ved periodens start).

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside

 

 

Mød ikke op i klinikken, hvis du har symptomer fra luftvejene, uden forudgående aftale.

Husk mundbind, gældende fra 14-06-2021 anbefalder SST stadig mundbind i venteværelset hos lægen.

 

 

Klinikken er tilmeldt som vaccinationssted for børn i alderen 5-15 år. 

Coronavaccination af børn i alderen 5-15 år.  forventet start 8/12  "Først til mølle" i tidsrummet kl. 15-16  

Hvis IKKE man får en vaccination den dag, skrives man op til onsdagen efter.   

 

Vi har åbnet for tidsbestilling til influenzavaccnation

Har du i forvejen en tid i klinikken, er det ikke nødvendigt at bestille separat tid.

Der kan bookes tid fra 1. oktober 2021 til 15. januar 2022

 

Vi har åbnet for tidsbestilling til influenzavaccination af 2 - 6 årige børn.

Der kan bookes tid ved at ringe til sektetæren kl. 8.00 - 12.00 hverdage

 

 

 

 

Ved mistanke og coronavirus

Symptomer:  
Feber (over 38 grader C) og symptomer fra luftvejene (hoste, halssmerter, åndenød) 

Hvad skal jeg gøre:
Forsøg at undgå smitte andre, bl.a. ved at holde dig hjemme.
Ved åndenød, forkølelse, hoste, ondt i halsen, hovedpine, almen utilpashed: coronatest bestilles på coronaprøver.dk

Hvordan skal jeg kontakte læge:
I første omgang pr telefon, mød aldrig op uanmeldt i ventearealer til lægevagt, egen læge etc.

 

 

Klinikken:
Vi er placeret på 2 etager -1. sal og stuen. Der er adgang fra trappegang/elevator til begge etager, samt fra intern trappe i selve klnikken.

1. salen er lægerne Signe Jensen, Rikke Gabriel, Maria Tornager Nielsen samt uddannelseslæge Sofie Willy Petersen placeret. Herudover sygeplejerske Charlotte Borge.

I stueetagen er læge Thomas Houg og uddannelseslæge Zainab Ali Zada placeret. Herudover sygeplejerske Nina Tollgard samt laboratoriefunktionen ved vores personale.

 

Receptfornyelse af afhængighedsskabende præparater (fx: Sovepiller, beroligende eller stærk smertestillende medicin)

Grundet nye, strammere retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende denne type medicin, skal alle receptfornyelser fremadrettet ske ved personligt fremmøde i klinikken, og alle skal mindst 1 gang årligt have en konsultation ved lægen vedrørende dette.

Hvis ikke du har været til årssamtale indenfor det seneste år, bedes du få en tid til konsultation, inden du løber tør for medicin igen. Vi vil dér aftale, hvordan vi fremover ordinerer din medicin, hvor længe det skal fortsætte, diskutere aftrapningsmuligheder, og tale om eventuelle bivirkninger.

Med venlig hilsen

Trelleborgklinikken 

 

Sundhedskort:
generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod, at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor medbringes.

 

Konsultationslængde:
der er afsat 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom:
lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en fast kvartårlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.

Akut sygdom:
lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Bevægelseshandicappede:
Der er adgang til klinikken via elevator.

Parkeringsforhold:
Klinikken har egne parkeringspladser. Der er 2 times parkering. Husk at sætte P-skiven
 
Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører: 

Blodprøvetagning.
Direkte bestemmelse i eget laboratorie af hb, INR, blodsukker, CRP.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse ved avanceret spirometri.
Allergiudredning via blodprøve-tagning.
Urindyrkning.

Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk og kemisk undersøgelse).

Rejsevaccinationer - priser: 

Prisen er pr. vaccine og der tages forbehold for prisændringer. Enkelte vacciner skal kun gives 1 gang – andre 2 og 3 gange

Hepatitis B barn (Engerix B) - 220,-

Hepatitis B  voksen (Engerix B) - 250,-

Hepatitis A barn (Havrix) - 230,-

Hepatitis A voksen (Havrix) - 300,-

Hepatitis A+B barn (Twinrix) - 330,-

Hepatitis A+B (Twinrix) - 450,-

Japansk hjernehindebetændelse - 885,-

TBE (Centraleuropæisk encephalit) - 300,-

Tyfus (Typhim Vi) - 220,-

Meningokok ACYW 135 (Mekka-rejser) - 500,-

Gul feber - 260

Stivkrampe-Difteri til rejsebrug - 95,-

 

Grundhonorar for første vaccinationsseance - 450,-

Efterfølgende revaccinationer - 250,-

Vaccinationer af efterfølgende personer pr gang - 200,-

  

Influenzavaccination - Husk at bestille tid:

Fra 1. oktober – 31. december.  

Gratis for personer der:
• Er 65 år eller derover
• Har en kronisk sygdom
• Er svært overvægtig med BMI over 35
• Er gravid og mere end 12 uger henne

For alle andre: Pris 250,- 

Sundhedsstyrelse anbefaler influenzavaccination for personer der:

• Har kronisk lungesygdom.
• Har hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
• Har diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
• Er svært overvægtig (vejledende BMI > 35)
• Har astma.
• Har kronisk lever- eller nyresvigt.
• Er gravid i 2. eller 3. trimester - efter 12. uge
• Bor sammen med en person, der ikke tåler at blive smittet.

 

Øvrige priser: 

Motorattest  < 69 år - 450,-

Motorattest  > 69 år - 500,-

Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed - 375,-

Ansøgning om Parkeringskort - 375,-

Forsikringsattester:

  • Grundet ny aftale mellem De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Forsikringsbranchen, er visse forsikringer sluppet fri på markedsvilkår.

    Prisen er fastsat til 500 kr. eksklusiv moms pr. 15 minutters tidsforbrug (beløbet debiteres ved periodens start).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sdr. Stationsvej 39, 1. Sal 4200 Slagelse Tlf: 5852 7500