Lægerne i Slotsmøllen
En løsning fra


Flyvelæge

Marianne Sødring er autoriseret flyvelæge og kan forny alle typer medicals, samt lave førstegangs undersøgelser på class 2 piloter og kabinepersonale.

Marianne Sødring blev i 2011 uddannet flyvelæge hos Aleris Flyvemedicinsk Center i Stockholm.

Hun er af Trafikstyrelsen godkendt til at forny class 1  og class 3 medical, samt nyudstede og forny class 2 medicals og lapl medicals.

I juli 2012 overtog hun flyvelæge virksomheden i Hillerød fra flyvelæge Peter Muus incl. journalarkiv og har således kopi af tidligere fornyelsesundersøgelser til rådighed.

 

TIDSBESTILLING til flyvemedicinsk undersøgelse kan ske på telefon 48 26 06 26 dagligt kl 8-9.30 og 10.00-11.00. Der kan ikke bookes tider via e-portalen, da der skal afsættes tid båden hos sygeplejerske og flyvelæge.

Det er også muligt at sende en mail til: marso@dadlnet.dk med forespørgsel om tid.

Bestil gerne tid i god tid inden det gamle Medical udløber. Vær opmærksom på at fornyelsesundersøgelsen kan ske op til 45 dage inden udløb, uden at udløbsdatoen forskubbes på det nye Medical.

Udfyld gerne ansøgningsformular inden undersøgelsen. Formularen, Application form for a medical certificate, findes på trafikstyrelsens hjemmeside og kan printes efter udfyldelse og medbringes.

Medbring det gamle Medical til fornyelsesundersøgelsen

Medbring evt. briller og skiftebriller samt evt. linser, gerne også optiker-recept. Kopi af lægejournal, hvis der har været betydende ændringer i helbredet siden sidste fornyelse. Urinprøve skal kvitteres her i klinikken i forbindelse med undersøgelsen.

Klinikken har nu audiometer og vi kan lave de nødvendige høreprøver i forbindelse med fornyelsesundersøgelsen.

Class 3, flyveledere, skal efter 40 års alder have lavet trykmåling af øjnene hvert 2. år. Undersøgelsen tonometri kan laves hos optiker eller øjenlæge og udskrift af resultatet medbringes til fornyelsesundersøgelsen.

Ved behov for flyvemedicinsk rådgivning kan flyvelæge Marianne Sødring kontaktes på telefon 40 46 06 36  – der kan ikke bestilles tider på denne telefon

 

Prisen på attesten afhænger af hvilke ekstra undersøgelser, der skal foretages.
Vi har dankort-automat og kan modtage mobile-pay.


Priser pr 01.01.2019 ex. moms:  (I parentes er pris med moms)

Fornyelsesundersøgelse incl. udstedelse af det nye Medical Certificate:

Class 1 og class 3: 1760 kr   (2200kr)

Class 2 og LAPL:  1300 kr   (1625kr )

CC, cabin crew:     1300 kr   (1625kr)

 

Supplerende laboratorieundersøgelser:

EKG ( hjertekardiogram)     360 kr   (450kr )

Audiogram (høreprøve) 360 kr   (450kr)

Blodprøve    140 kr     (175kr)

Lungefunktionsundersøgelse:   360 kr   (450kr),   peak flow: 140 kr   (175kr )

Urinundersøgelse    140 kr    (175 kr incl moms)

 

Førstegangsundersøgelse:

 Kun class 2 eller LAPL: alt incl. 2500 kr  (3125kr)

 

Flyvemedicinsk konsultation    520 kr  (650kr)

Flyvemedicinsk telefononisk rådgivning    360 kr  (450 kr)

Udstedelse af Medical incl. forsendelse (uden samtidig undersøgelse):

360 kr (450kr)

 

 

Kontakt

Slotsgade 65C, 1. tv. 3400 Hillerød Tlf: 4826 0626

Åbningstider

Mandag
07:45 - 15:30
Tirsdag
07:45 - 15:30
Onsdag
07:45 - 15:30
Torsdag
07:45 - 15:30
Fredag
07:45 - 12:00


2019 Pboks.dk - Leveret af Aver & Lauritzen