Læge Marianne Sødring
En løsning fra


Meddelelser

VELKOMMEN:

Velkommen til læge Marianne Sødrings hjemmeside.

 

Her kan du finde information om klinikken og personalet, samt bestille tider, forny medicin og sende e-mail konsultationer til lægen.

 

FLYVELÆGE:

Marianne Sødring er autoriseret flyvelæge og kan forny alle typer medicals, samt lave førstegangs undersøgelser på class 2 piloter og kabinepersonale. 

Læs mere her

 

Nyheder

AKUTTELEFONEN 1813 GIVER ØGET ARBEJDSPRES I LÆGEPRAKSIS.

Siden indførelsen af akuttelefonen i stedet for lægevagten er antallet af akutte henvendelser i praksis steget fra ca 10% til 30% af dagens patientkontakter. Ventetiden i akuttiden mellem 8 og 8.30 kan derfor være lang.

 

For at afvikle akut-arbejdet smidigst muligt bedes det respekteret, at akuttiden kun er til akut opstået sygdom! Her kan man ikke møde op blot fordi ventetiden på en betilt tid forekommer for lang eller for at få udfyldt attester og lignende. Kontakt os på telefon, hvis et ikke akut problem ikke kan vente til næste ledige tid i tidsbestillingen – så finder vi som regel en løsning.

Klinikken

ÅBNINGSTIDER:

Mandag til torsdag 7.45-15.30, (lægen kan ved akut behov træffes på telefon til kl 16).

Fredag 7.45-12, herefter henvises til anden læge i byen (solo-lægernes vagtring).

 

AKUTTID:

Akuttiden dagligt mellem 8.00 og 8.30 er beregnet til akutte sygdomme. Her er mulighed for en kort konsultation til vurdering af tilstanden og plan for videre undersøgelser og behandling.

Det er ikke nødvendigt på forhånd at træffe aftale om at blive set i akuttiden – man møder bare op.

Der er øget belastning på akuttiden efter akuttelefonen 1813 er indført. Respekter venligst kun at benytte muligheden ved akutte problemer.

 

BLODPRØVER:

Sygeplejersken tager blodprøver dagligt mellem 8.00 og 8.30. Tidsbestilling unødvendig. Mød blot op og tag et nummer ved receptionen.

Blodprøver skal forinden være ordineret af en læge. Husk at spørge om du skal møde fastende.

 

TIDSBESTILLIG og RECEPTFORNYELSE:

Telefonisk dagligt mellem 8.30 og 11.30 hos sygeplejersken. Dog er telefonen lukket mellem 9.30 og 10.00 pga. konference.

Efter kl. 11.30 er telefonen kun åben for henvendelse vedrørende akut opstået sygdom.

Man kan også her på hjemmesiden bestille tider og recepter døgnet rundt. Se forsiden af denne hjemmeside.

 

LÆGENS TRÆFFETID:

Lægens træffetid på telefon dagligt mellem 8.30 og 9.30 er beregnet til prøvesvar, rådgivning ved akut sygdom, aftale om sygebesøg, etc.

Lægen kan også kontaktes via e-mail konsultationen. Denne form for kontakt er bedst til ikke akutte, korte spørgsmål – svar afgives i løbet af 3 hverdage, dog oftest samme dag

 

SYGEBESØG:

Sygebesøg tilbydes, når det er nødvendigt efter lægelig vurdering, til patienter, som ikke kan komme i klinikken pga. svækkelse eller handicap.

 

LUKNING:

Ved lægens ferie eller kursus-dage kan klinikken være lukket. Der vil forinden være truffet aftale med en kollega om pasning af akutte patienter og telefon-henvisning til denne. Lukkedage vil altid annonceres her på hjemmesiden i god tid inden lukningen. Antallet af lukkedage søges minimeret ved ansættelse af vikar, når det er muligt.

 

 

 

Kontakt

Slotsgade 65C, 1. tv.
3400 Hillerød
Tlf:48260626

Åbningstider

Mandag
07:45-15:30
Tirsdag
07:45-15:30
Onsdag
07:45-15:30
Torsdag
07:45-15:30
Fredag
07:45-12:00


2017 Pboks.dk - Leveret af Aver & Lauritzen