Læge Michael J. Bregnbak
En løsning fra
FAQ


Meddelelser

Jul og nytår 2022

Klinikken har lukket følgende dage omkring jul og nytår:

 

23/12 Lukket. 

24/12 Lukket.

25/12 Lukket

26/12 Lukket

27/12 Åben for akutte henvendelser.

28/12 Åben for akutte henvendelser.

29/12 Lukket.

30/12 Lukket

31/12 Lukket

1/1 Lukket

 

Følgende læger kan kontaktes med akutte problemstillinger:

23/12: Læge Rikke Korsgaard på telefonnummer 46 35 82 22.

29/12 + 30/12: Læge Belén Redal på telefonnummer 46 38 55 47

I øvrigt henvises til Lægevagten på telefonnummer 1818

 

Husk at bruge maske ved luftvejssymptomer

Vi henstiller til at patienter m. luftvejssymptomer (snue, ondt i hals, hoste o.lign) bærer maske i venteværelset.

 

Åben konsultation onsdag eftermiddag/aften er lukket

Åben konsultation uden tidsbestilling onsdag eftermiddag/aften er lukket pga. COVID-19 situationen. Al konsultation er således via alm. tidsbestilling.

 

***

 

Læge Michael J. Bregnbak er en solo-lægeklinik som deler lokaler og personale med Lægerne Lauritsen og Obel Dorff.

For akutte henvendelser da ring til klinikken enten kl. 8-9 ved læge eller kl 9-12 ved sekretæren. For ikke akutte henvendelser kan klinikken desuden via hjemmesiden kontaktes pr. E-mail, bestilles fast medicin og bestilles tider til almindelig konsultation. Der må kun bestilles een konsultation pr. dag. Oplys meget gerne årsag.

Når man har foretaget en bestilling af tid til konsultation via hjemmesiden, skal man modtage en bekræftelse eller afvisning af, om man har opnået  tiden. Det er derfor vigtigt at mail-oplysningerne i "Min Konto" er opdaterede, og at ens spam-filter accepterer mails fra min hjemmeside.

Bestilling af konsultation til forsikringsattester, kommunale attester og graviditets- og børneundersøgelser kun ved telefonisk kontakt aht kalenderplanlægningen.

Forside

Sundhedskort:
Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor altid medbringes.

Visse ydelser er ikke omfattet af sygesikringen - eks. rejsevaccinationer og attester - hvor der opkræves privat honorar. Se under priser.

Konsultationslængde:
Der er afsat 15 minutter til en almindelig konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.
Der er afsat 30 minutter til børneundersøgelser, samt 45 minutter til første graviditetsundersøgelse.

Almindelig konsultation kan bestilles via hjemmesiden. Konsultation til attester, børneundersøgelser og graviditetsundersøgelse kun ved telefonisk kontakt aht til planlægning i kalenderen.

Henvisning til undersøgelse eller behandling:
De fleste problemstillinger kan undersøges og/eller behandles i lægeklinikken, men i visse tilfælde er der behov for at der henvises til undersøgelse eller vurdering ved eks fysioterapeut, praktiserende speciallæge eller på hospital. Alle henvisninger også til fysioterapeut sker efter vurdering ved konsultation.


Kronisk sygdom:
Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. faste kontroller 1-4 stk pr år afhængig af individuelt behov.

Til en kontrol for kronisk sygdom indgår typisk at man een dag kommer til en konsultation hos vores personale bla mhp relevant prøvetagning og ca 1-2 uger efterfølgende kommer til en opsamlende lægekonsultation.


Akut sygdom:
Ved akut sygdom kontakt klinikken helst så tidlig så muligt af hensyn til planlægning af dagen program og bedst allerede om morgenen kl. 8-9 hvor lægen selv tager telefonen. Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom. 

Anden sygdom og aftaler vurderes og behandles efter tidsbestilling telefonisk eller tidsbestilling ved henvendelse i klinikken. Der kan naturligvis også bestilles tid via hjemmesiden.

Ved akut sygdom uden for klinikkens åbningstid kontakte lægevagten som i Region Sjælland har telefon 70150700.

Medicin med risiko for afhængighed "Rød Trekant":
Denne type medicin omfatter bla sovemedicin, beroligende medicin samt visse typer af stærk smertestillende medicin.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt hvorledes denne type medicin bør anvendes og klinikken følger disse retningslinier. Det betyder bla at denne type medicin udskrives ved konsultation og ikke via henvendelse pr mail eller telefon. Potentielt afhængighedsskabende medicin bør så vidt muligt kun anvendes i afgrænset periode, og klinikken er fokuseret på at hjælpe med gradvis udtrapning hvis der indtrådt afhængighed af medicin.


Bevægelseshandicappede:
Der er adgang til klinikken via trappe til fra Kornerups Vænge samt adgang ved rampe via indgang fra gården.


Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:
Der udføres en række forskellige undersøgelser i klinikken bla. hjertekardiogram, diverse blodprøver, podninger, vævsprøver, livmoderhals-test samt lungefunktionsundersøgelse.

 
Rejsevaccinationer:
Rejsevaccinationer sker efter rådgning og aftale med vores sygeplejerske.

Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold. Du kan evt. også få information og hjælp til beslutning om vaccination  på www.vaccination.dk.


Rejsevaccination er ikke omfattet af den offentlige sygesikring og derfor opkræves privat honorar.

Influenzavaccination:
Der gives ”gratis” influenza-vaccination i perioden 1. oktober til 31. december til patienter over 65 år,  ved visse kroniske sygdomme samt svært overvægtige med BMI mere end 40.

Endvidere gives gratis influenzavaccination til gravide længere henne end 12. uge i sæsonen 1. oktober til udgangen af februar.

For øvrige kan influenzavaccination tilbydes ved privat honorar. Se under priser på forsiden.

Attest til Kørekort
Sker kun ved konsultation hos lægen. Der skal medbringes foto der efterlever kravene til kørekort samt betaling enten kontant eller på dankort. Se under priser på forsiden.

 

Kontakt

Kornerups Vænge 12, Stuen 4000 Roskilde Tlf: 4635 1505

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 17:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00