Rezvan Heidarpanah
En løsning fra


Forside

Sundhedskort:
generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor medbringes. 

Konsultationskvalitet:
lægeklinikken udleverer medicinliste samt mødekort for at minimere muligheden for fejlmedicinering og andre misforståelser.


Konsultationslængde:
der er afsat 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid. 

Kronisk sygdom:
lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en fast kvartårlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes. 

Akut sygdom:
lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom, anden akut sygdom vurderes og behandles efter tidsbestilling telefonisk eller tidsbestilling ved henvendelse i klinikken. 

Bevægelseshandicappede: 
Der er adgang til klinikken via rampe og elevator. 

Parkeringsforhold: 
Klinikken har adgang til offentlig parkeringsplads. 

Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører: 
Blodprøvetagning.
Direkte bestemmelse i eget laboratorie af hb, INR, blodsukker, CRP.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
Allergiudredning via blodprøve-tagning.
Urindyrkning.
Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk og kemisk undersøgelse). 

Rejsevaccinationer:
man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være ”nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold, god hjælp til beslutning om vaccination fås på www.vaccination.dk Betalingen for selve vaccinationerne påhviler patienten selv.


Influenzavaccination:
der gives ”gratis” influenza-vacc. til patienter over 65 år for øvrige er prisen kr 200.

Kontakt

Langebjerg 4, stuen 2850 Nærum Tlf: 4580 2315

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 18:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00


2019 Pboks.dk - Leveret af Aver & Lauritzen