En løsning fra
FAQ


Meddelelser

Velkommen

PRIVAT CORONATEST (Kviktest og PCR) MED HURTIGT SVAR

Lægehuset tilbyder private samt virksomheder coronatest:

-       Kviktests (svar efter 15 min., 195 kr)

-       PCR-tests (svar samme dag, 695 kr)

-       PCR-tests (svar efter 20 min., 995 kr)

Efter testningen vil resultatet være tilgængeligt på sundhed.dk (coronapas). Derudover vil du få tilsendt et personligt certifikat. 

For mere information, pristilbud ved test af flere personer, virksomheder, ON SITE testning m.m. samt booking af tid for privatpersoner, kontakt os da venligst på tlf. nr. 31 90 59 59 eller mail info@medicalsnordic.dk. Både lægehusets egne patienter og patienter tilknyttet anden læge kan booke tider.

Covid-19 vaccination i lægehuset

Vi tilbyder Covid-19 vaccination med Pfizer og Moderna fredage med forudgående tidsbestilling, såfremt du opfylder kravet fra Sundhedstyrelsen. Venligst book via hjemmesiden under "Tidsbestilling" - gælder også patienter, som ikke tilhører lægehuset. Ring kun på tlf., såfremt der er problemer med online tidsbestilling. 

Alle over 5 år (med/uden inviation) kan vaccineres med 1-2-3 stik i lægehuset, hvis de opfylder Sundhedsstyrelsen anbefalinger for vaccination.

 

Foreløbigt medhold til Charlottenlund Lægehus i retssagen imod Landssamarbejdsudvalget for almen praksis

 

Kære Patienter

 

Vi har nogle gode nyheder til jer!

 

Charlottenlund Lægehus fortsætter som før - også efter d. 1. februar 2022.

 

Som vi tidligere har orienteret jer om, har Landssamarbejdsudvalget for almen praksis - der er nedsat af regionerne og PLO og hvis medlemmer ikke er jurister - den 14. oktober 2021 truffet en afgørelse om, at lægehusets ejere skal fratages muligheden for at eje en almen lægepraksis, mens lægehusets ejere fortsat gerne må arbejde som læger. Afgørelsen vedrører udelukkende en påstået overfakturering af sundhedsydelser overfor Region Hovedstaden - hovedsageligt under COVID-19 pandemien i 2020, hvor hverdagen selvsagt ikke var normal i nogen almen praksis i Danmark, og hvor vi i Charlottenlund Lægehus har løbet ekstra stærkt for at følge med behovene hos vores patienter. Afgørelsen vedrører således ikke vores sundhedsfaglige kvalitet i lægehuset, herunder omsorgen for jer som patienter.

 

Som vi også tidligere har orienteret om, mener vi ikke, at der er sket nogen overfakturering af Region Hovedstaden som påstået af Landssamarbejdsudvalget. En konkret overfakturering er da heller ikke påvist af udvalget. I stedet hviler afgørelsen på formodninger uden relevante beviser og et argument om et "tillidsbrud" fra lægehusets side, hvilket vi er uenige i. Vi mener, at tillidsbruddet går den anden vej, idet vi reelt ikke er kommet til orde i forløbet og i øvrigt har fået en usædvanlig hårdhændet behandling af myndighederne og dele af pressen. Afgørelsen er under alle omstændigheder truffet på et særdeles mangelfuldt faktuelt og juridisk grundlag, og sagen blev tilmed afviklet under usædvanligt stort hastværk.

 

Vi fulgte rådet fra vores advokat, og sagsøgte derfor Landssamarbejdsudvalget i november 2021 ved Københavns Byret. I retssagen anfører vi, at afgørelsen fra Landssamarbejdsudvalget er forkert og ugyldig, ligesom vi har rejst erstatningskrav. Københavns Byret har i dag (12. januar 2022) truffet en foreløbig afgørelse, der går ud på, at Lægehuset ikke skal efterleve afgørelsen fra Landssamarbejdsudvalget, så længe retssagen kører. Lægehusets ejere må derfor også efter d. 1. februar 2022 fortsat eje Charlottenlund Lægehus, ligesom de er berettigede til at afregne Region Hovedstaden for sundhedsydelser i lægehuset. I sin afgørelse erklærede dommeren sig enig med os i, at der er rimelig grundlag for, at vi nu har sagsøgt Landssamarbejdsudvalget, og at hensynet til lægehuset vejere tungere end det offentliges interesser i sagen. Derfor har vi nu dommerens meget klare ord for, at vi kan fortsætte som hidtil. Den endelige afgørelse i sagen ligger formentlig flere år ude i fremtiden, og vi regner bestemt også med at få medhold til dén tid.  

 

Vi byder derfor fortsat alle vores patienter velkomne, herunder også vores gruppe 2-patienter, og vi tilbyder fortsat samme høje kvalitet og serviceniveau som tidligere til alle vores patienter.

 

Vi er meget taknemmelige for Jeres loyalitet, og at I fortsat støtter op om os som lægehus.

 

Med venlig hilsen

Charlottenlund Lægehus

 

Tilsynsrapport for december 2021:

Læs rapporten her

Resumé af påbud til offentliggørelse

Klinikken

 

Telefontid

  • Kl. 8-12: almindelig telefontid mhp. receptfornyelse, ikke-akutte tidsbestillinger m.m.
  • Kl. 12-16: kun for akutte henvendelser

Ved akut opstået sygdom opfordres lægehusets patienter til at kontakte os telefonisk og ved dialog finde en tid samme dag. Hver dag har lægehuset tider forbeholdt akut opstået sygdom. 

 

Onlinebooking
Det er muligt at booke tider via vores hjemmeside hos lægerne og sygeplejerskerne. Onlinebooking er fortrinsvist for hevendelser, der kan vente til dagen efter.

For kronikere, der allerede er i forløb eller ønsker at opstarte et forløb i klinikken, henvises til telefonisk tidsbestilling. 

 

Skriv elektronisk besked til lægen
Tidbestilling foregår primært ved brug af onlinemodul, ikke ved elektroniske beskeder til lægen.

Vi bestræber os på at besvare beskeder sendt til os hurtigst muligt. De kan forvente svar inden for 3 hverdage. Beskeder er forbeholdt korte eller opfølgende spørgsmål til lægen. Ved nye helbredsproblemer henvises til tidsbestilling.

Ved receptfornyelse henvises til hjemmesiden eller app'en "Medicinkortet".

 

Klinikken tilbyder konsultation efter forudgående aftale i flg. tidsrum: Mandag-fredag kl. 7-16. 

 

Links

Har du fået en henvisning til speciallæge, tryk her

Kontakt

Jægersborg Allé 14, 3. sal 2920 Charlottenlund Tlf: 3963 1999

Åbningstider

Mandag
07:00 - 16:00
Tirsdag
07:00 - 16:00
Onsdag
07:00 - 16:00
Torsdag
07:00 - 16:00
Fredag
07:00 - 16:00