En løsning fra
FAQ


Meddelelser

Velkommen

Covid-19 vaccination i lægehuset

Vi tilbyder Covid-19 vaccination med både Moderna og Pfizer tirsdage 14 til 19 og fredage 8-12 med forudgående tidsbestilling, såfremt du opfylder kravet fra Sundhedstyrelsen.

Alle over 5 år kan vaccineres med 1-2-3 stik i lægehuset.

Charlottenlund Lægehus ved lægerne Teit Reuther og Jonas Hertz holder fortsat åbent

I forbindelse med, at læge Emilie Toft har købt 1 af vores 3 kapaciteter og derfor åbner sin egen praksis i Charlottenlund den 01-01-2022 kan alle Charlottenlund Lægehus’ patienter aktivt vælge mellem nedenstående muligheder:

 1. Fortsætte som patient i Charlottenlund Lægehus v/ Teit Reuther og Jonas Hertz
 2. Skifte til “Allé lægen 2920” v/ Emilie Toft 

Lægevalget er gratis, hvis du inden 21 dage (fra 23-11-2021) har valgt lægehus. Efter de 21 dage tildeler kommunen tilfældigt de resterende patienter til et af de to lægehuse.

Lægehuset håber, at mange af vores patienter fortsat vil benytte vores lægepraksis. 

Guide til lægevalg:

 1. Du kan vælge læge elektronisk med Nem-Id via Valg af læge
 2. Årsagen til nyt lægevalg skal angives som “praksisnedlæggelse”, selvom Charlottenlund Lægehus fortsætter uforandret.
 3. Dato for ikraftrædelse af lægevalg skal angives som 01-01-2022.
 4. Vælg "Gentofte kommune", inden du søger på "Charlottenlund Lægehus" under navn (tryk på enter-knappen). Alle felterne skal ikke udfyldes.

Har du ikke mulighed for at vælge læge elektronisk, opfordres du til at henvende dig til din kommune. 

Er du det mindste i tvivl eller har nogle spørgsmål, så kontakt os endelig.

 

Charlottenlund Lægehus' reaktion på afgørelse truffet i Landssamarbejdsudvalget for almen praksis og presseomtale herom

Kære Patienter.

Vi vil gerne oplyse Jer om, at Landssamarbejdsudvalget for almen praksis - der er nedsat af regionerne og PLO og hvis medlemmer ikke er jurister - for nyligt har truffet afgørelse om, at lægehusets ejere skal fratages muligheden for at eje en almen lægepraksis. Lægehusets ejere må fortsat arbejde som læger. Afgørelsen vedrører udelukkende en påstået forkert afregning af sundhedsydelser overfor Region Hovedstaden - og ikke vores sundhedsfaglige kvalitet i lægehuset.

Indtil pressen begyndte at skrive om os tidligere i år, var Charlottenlund Lægehus blandt de mest søgte lægehuse i Danmark for både gruppe 1-patienter samt gruppe 2-patienter, dvs. patienter der selv har valgt at benytte os mod en vis egenbetaling i henhold til de gældende regler herom. Dette på baggrund af den høje kvalitet og service, som man som patient får i Charlottenlund Lægehus.

Vi er selvfølgelig fuldstændig knuste over afgørelsen og den proces, der er gået forud. Vi mener ikke, at der er sket nogen overfakturering af Region Hovedstaden som påstået af Landssamarbejdsudvalget, og en konkret overfakturering er da heller ikke påvist af udvalget. Afgørelsen er efter vores opfattelse forkert i forhold til både rationalet og resultatet. Afgørelsen er truffet på et særdeles mangelfuldt grundlag, herunder ved at være baseret på blotte formodninger uden relevant bevis. Samtidig er sagen afviklet under så stort hastværk, at der ikke har været reel mulighed for at tilbagevise Landssamarbejdsudvalgets fejlagtige antagelser. Det har - desværre og meget overraskende - været tydeligt for os, at man fra start blot har ønsket at træffe afgørelsen så hurtigt som muligt, og at resultatet reelt var givet på forhånd. Vi kan kun gætte på motiverne bag en sådan proces.

Samtidig har pressen - særligt Politiken - indikeret, at vores lægehus lukkes ned. Dette er selvsagt forkert og beror på en grundlæggende misforståelse af den trufne afgørelse, ligesom man ignorerer det forhold, at en endelig afgørelse i sagen under alle omstændigheder nu skal træffes af domstolene. De skriverier, der i øvrigt har været i pressen om en påstået overfakturering i lægehuset, er tilsvarende baseret på et mangelfuldt faktuelt grundlag og misforståelser.

Sagen vil nu blive indbragt for domstolene, og vi forventer dér at få en retfærdig behandling, herunder ved at domstolene foretager en korrekt bevisvurdering. Det er derfor også vores forventning, at vi bliver frifundet og renset for de beskyldninger, der har floreret i pressen. Der er i øvrigt praksis for i sådanne sager, at resultatet af den indbragte afgørelse udsættes, så længe sagen verserer. På den baggrund forventer vi at holde åbent i Charlottenlund Lægehus efter den 1. februar 2022.

Vi er meget taknemmelige for Jeres loyalitet, og at I fortsat støtter op om os som lægehus, og vi vil fortsat levere samme kvalitet og service som hidtil.

Med venlig hilsen

Charlottenlund Lægehus

 

INFLUENZAVACCINATION

Der gives influenzavaccine i lægehuset UDEN FORUDGÅENDE AFTALE:

 • Fra 1. oktober 2021, mandag-fredag fra 8 til 15

Vaccinationen er gratis, hvis man 

 • er fyldt 65 år
 • er kronisk syg
 • er svært overvægtig, dvs. BMI > 40
 • er gravid og mere end 12 uger henne

De første 3 uger er vaccination forbeholdt ovenstående grupper.

 

Børn i alderende 2-6 år tilbydes vaccination mod influenza

VI HAR MODTAGET BØRNEVACCINEN FLUENZ TETRA (NASAL VACCINE) OG KAN NU VACCINERE BØRN 2-6 ÅR. 

Børn 2-6 år kan gratis blive vaccineret fra oktober til midt januar.

Små børn kan blive rigtig syge med influenza. Og selv om de fleste børn heldigvis ikke bliver så alvorligt syge af influenza, at det kræver indlæggelse, giver influenza hvert år mange sygedage blandt børnene og deres pårørende.

Fordi vi står i en særlig situation i år, hvor epidemien med COVID-19 stadig er i gang, er det ekstra vigtigt at forebygge al den sygdom VI KAN.

Se mere info på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Book en tid hos sygeplejersken til jeres barn på tlf. nr. 39 63 19 99 eller via tidbestillingsmodulet på hjemmesiden. 

 

Telefontid

 • Kl. 8-12: almindelig telefontid mhp. receptfornyelse, ikke-akutte tidsbestillinger m.m.
 • Kl. 12-16: kun for akutte henvendelser

Ved akut opstået sygdom opfordres lægehusets patienter til at kontakte os telefonisk og ved dialog finde en tid samme dag. Hver dag har lægehuset tider forbeholdt akut opstået sygdom. 

 

Onlinebooking
Det er muligt at booke tider via vores hjemmeside hos lægerne og sygeplejerskerne. Onlinebooking er fortrinsvist for hevendelser, der kan vente til dagen efter.

For kronikere, der allerede er i forløb eller ønsker at opstarte et forløb i klinikken, henvises til telefonisk tidsbestilling. 

 

Skriv elektronisk besked til lægen
Tidbestilling foregår primært ved brug af onlinemodul, ikke ved elektroniske beskeder til lægen.

Vi bestræber os på at besvare beskeder sendt til os hurtigst muligt. De kan forvente svar inden for 3 hverdage. Beskeder er forbeholdt korte eller opfølgende spørgsmål til lægen. Ved nye helbredsproblemer henvises til tidsbestilling.

Ved receptfornyelse henvises til hjemmesiden eller app'en "Medicinkortet".

 

Klinikken tilbyder konsultation efter forudgående aftale i flg. tidsrum: Mandag-fredag kl. 7-16. 

 

Akupunktur

Vore sygeplejerske Jane Lindhardt tilbyder nu akupunktur behandling mod diverse lidelser. 
Er du interesseret, kan du booke tid via vores hjemmeside eller ringe for en tid hos Jane til introsamtale. 

 

Links

Har du fået en henvisning til speciallæge, tryk her

 

Tilsynsrapport for juli 2021:

Læs rapporten her

Resumé af påbud til offentliggørelse

 

Klinikken

Kontakt

Jægersborg Allé 14, 3. sal 2920 Charlottenlund Tlf: 3963 1999

Åbningstider

Mandag
07:00 - 16:00
Tirsdag
07:00 - 16:00
Onsdag
07:00 - 16:00
Torsdag
07:00 - 16:00
Fredag
07:00 - 16:00