Martin Chovanec
En løsning fra
FAQ


Forside

Du må kun møde op i klinikken hvis du har aftalt tid.

Pårørende må IKKE gå med ind (gælder ikke for børn)

 

Der er telefonisk kontakt ved AKUT sygdom mellem 8-9.

Der kan bestilles tid og fornys recepter mellem 9.00-12.00

Sygesikringskort:Sygesikringen betaler for besøg hos lægen, mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit Sundhedskort.
DETTE SKAL DERFOR ALTID MEDBRINGES

Konsultationslængde:
Der er afsat 15 minutter til en konsultation. Tidsbegrænsningen bedes respekteret af hensyn til de andre patienter.

Kronisk sygdom:
Vi fokuserer stærkt på forebyggelse. I den forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m.fl. en fast kvartårlig kontrol.

Akut sygdom:
Klinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Udenfor normal telelfontid vil der blive henvist til vagthavende kollega.

Undersøgelser klinikken udfører:
Blodprøvetagning
Blodprocent, blodsukker og infektionstal
Hjemmeblodtryksmåling
Lungefunktionsundersøgelse
Urindyrkning
Vortebehandling
Mindre operationer
Kostvejledning

Rejsevaccinatiooner:
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) er i orden.
Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A)

Betaling for vaccinationer påhviler patienten selv

Influenzavaccination:
Der gives gratis influenza-vaccination til patienter over 65 år, kronisk syge og pensionister.

For øvrige er prisen 200,-

Vi modtager ikke Dan-kort

Kontakt

Peter Bangsvej 121 2000 Frederiksberg Tlf: 3871 4650

Åbningstider

Mandag
09:00 - 15:00
Tirsdag
09:00 - 15:00
Onsdag
08:00 - 15:00
Torsdag
15:00 - 18:00
Fredag
09:00 - 15:00