Martin Chovanec
En løsning fra


Forside

Sygesikringskort:
Sygesikringen betaler for besøg hos lægen, mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit Sundhedskort.
DETTE SKAL DERFOR ALTID MEDBRINGES

Konsultationslængde:
Der er afsat 15 minutter til en konsultation. Tidsbegrænsningen bedes respekteret af hensyn til de andre patienter.

Kronisk sygdom:
Vi fokuserer stærkt på forebyggelse. I den forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m.fl. en fast kvartårlig kontrol.

Akut sygdom:
Klinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Udenfor normal telelfontid vil der blive henvist til vagthavende kollega.

Undersøgelser klinikken udfører:
Blodprøvetagning
Blodprocent, blodsukker og infektionstal
Hjemmeblodtryksmåling
Lungefunktionsundersøgelse
Urindyrkning
Vortebehandling
Mindre operationer
Kostvejledning

Rejsevaccinatiooner:
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) er i orden.
Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A)

Betaling for vaccinationer påhviler patienten selv

Influenzavaccination:
Der gives gratis influenza-vaccination til patienter over 65 år, kronisk syge og pensionister.

For øvrige er prisen 200,-

Vi modtager ikke Dan-kort

Åbningstider

 

TELEFONTID:

Klinikken kan kontaktes telefonisk daglig ml. 8.00 - 9.00 ved akut sygdom og mellem 9.00 og 13.00 ved tidsbestilling og receptfornyelse.

Torsdag dog fra 14.00 - 16.00

KONSULTATION EFTER AFTALE:

Daglig efter aftale 9.00 - 15.00.

Torsdag 15.00 - 17.00, efter aftale. Aftenkonsultation er forbeholdt patienter i arbejde.

AKUT SYGDOM OPSTÅET INDEN FOR DE SIDSTE 24 TIMER.

Daglig ml. 9.30 - 10.00 (dog ikke onsdag)

Der kan kun behandles ét problem i den åbne konsultation.

VED FERIE OG SYGDOM HENVISER VI TIL FLG. LÆGER  

 

Navn

Kons. adresse

Tlf. Kons.

Steen Kristiansen

Falkoner Allé 12 A, 1 tv.

33231124

Malene Graae

Peter Bangs Vej 3

38330254

Birgitte Rahbek

Peter Bangs Vej 111,

38716382

Torben Buch

Falkoner Vænget 3, 2 tv.

35368118

Nete Vesterheden

Stægers Allé 3

38862651

Marlene Jensen

Smallegade 2

38124180

Kristine v. Jakobsen

Bullowsvej 2, 1 t.h

33228071

 

Kontakt

Peter Bangsvej 121 2000 Frederiksberg Tlf: 3871 4650

Åbningstider

Mandag
09:00 - 15:00
Tirsdag
09:00 - 15:00
Onsdag
08:00 - 15:00
Torsdag
15:00 - 18:00
Fredag
09:00 - 15:00


2019 Pboks.dk - Leveret af Aver & Lauritzen