Martin Chovanec
En løsning fra
FAQ


Forside

Du må kun møde op i klinikken hvis du har aftalt tid.

 

Alle skal bruge mundbind når de er i lægehuset.  (børn op til 12 år undtaget).

Så HUSK at medbringe mundbind.

VI PASSER PÅ HINANDEN.

 

 

 

Kære patienter

Efter mange år som jeres læge, har jeg valgt at tiden er inde til at stoppe.

Jeg har derfor pr. 1.8.21 overdraget min praksis til:

Lægerne Ina Lassen & Mette Møller der flytter praksis til Diakonissestiftelsen.

Tak for mange rigtig gode år

Martin Chovanec

 

Der er telefonisk kontakt ved AKUT sygdom mellem 8-9.

Der kan bestilles tid og fornys recepter mellem 9.00-12.00

Sygesikringskort:Sygesikringen betaler for besøg hos lægen, mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit Sundhedskort.
DETTE SKAL DERFOR ALTID MEDBRINGES

Konsultationslængde:
Der er afsat 15 minutter til en konsultation. Tidsbegrænsningen bedes respekteret af hensyn til de andre patienter.

Kronisk sygdom:
Vi fokuserer stærkt på forebyggelse. I den forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m.fl. en fast kvartårlig kontrol.

Akut sygdom:
Klinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Udenfor normal telelfontid vil der blive henvist til vagthavende kollega.

Undersøgelser klinikken udfører:
Blodprøvetagning
Blodprocent, blodsukker og infektionstal
Hjemmeblodtryksmåling
Lungefunktionsundersøgelse
Urindyrkning
Vortebehandling
Mindre operationer
Kostvejledning

Rejsevaccinatiooner:
Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) er i orden.
Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A)

Betaling for vaccinationer påhviler patienten selv

Influenzavaccination:
Der gives gratis influenza-vaccination til patienter over 65 år, kronisk syge og pensionister.

For øvrige er prisen 200,-

Vi modtager ikke Dan-kort

COVID19 vaccination

COVID19 vaccinationer håndteres ved at Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Regioner prioriterer befolkningen efter nedenstående grupper. Borgerne informeres og indkaldes via eboks. Din egen læge kan på nuværende tidspunkt ikke bestemme dit vaccinationsforløb.

 

Kontakt

Peter Bangsvej 121 2000 Frederiksberg Tlf: 3871 4650

Åbningstider

Mandag
09:00 - 15:00
Tirsdag
09:00 - 15:00
Onsdag
08:00 - 15:00
Torsdag
15:00 - 18:00
Fredag
09:00 - 15:00